Európske roky 

Podpora využívania organických a bezpečnejších hnojív v EÚ

Európsky parlament v utorok schválil legislatívny návrh, ktorý by mal uľahčiť predaj inovatívnych hnojív vyrobených z organických alebo recyklovaných materiálov v celej Únii.

Súčasná legislatíva v oblasti prístupu hnojív na trh EÚ sa vzťahuje predovšetkým na konvenčné hnojivé produkty, ktorých zložky sú zväčša vyťažené v baniach alebo vyrobené chemickými postupmi. Tento spôsob výroby je často energeticky náročný a produkuje veľké množstvo emisií oxidu uhličitého. Výroba organických hnojív a ich predaj na celom jednotnom trhu EÚ pritom naráža na existenciu odlišných vnútroštátnych pravidiel.

Viac informácií: TU

 

Komisia vyzýva na dokončenie všetkých súčastí bankovej únie v roku 2018

Európskej komisia chce dosiahnuť, aby už v roku 2018 existovala kompletná a fungujúca banková únia, vďaka ktorej budú môcť európski občania a podniky naplno využívať výhody hlbšej finančnej integrácie a stabilnejší finančný systém.

„Naším cieľom je dosiahnuť bankový sektor, ktorý absorbuje krízy a zdieľa riziká súkromnými kanálmi, čiže daňoví poplatníci nie sú prví, čo platia. Dnes predkladáme pragmatické myšlienky na to, aby sme súbežne riešili zdieľanie rizika a zníženie rizika." uviedol v tejto súvislosti podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis.

Čítať celý článok...

 

Podpora učňovskej prípravy v Európe

Európska komisia prijala návrh na Európsky rámec pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu. Na základe rozsiahlej konzultácie EK odporúča 14 kľúčových kritérií, ktoré by členské štáty a zainteresované strany mali použiť pri vytváraní programov kvalitnej a účinnej učňovskej prípravy. Cieľom iniciatívy je zvýšiť zamestnateľnost učňov  a vytvoriť vysokokvalifikovanú a zručnú pracovnú silu.

Čítať celý článok...

 

Boj proti zneužívaniu fondov EÚ: Parlament schválil vytvorenie Európskej prokuratúry

Európsky parlament vo štvrtok schválil vytvorenie Európskej prokuratúry, ktorá bude vyšetrovať a stíhať páchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie.

V súčasnosti môžu podvody týkajúce sa financií z rozpočtu Únie, napríklad zámerné zneužitie štrukturálnych fondov EÚ či cezhraničné podvody v oblasti DPH, vyšetrovať a stíhať iba vnútroštátne orgány. Ich jurisdikcia však končí na hraniciach daného členského štátu.

Viac informácií: TU

 

Dva prípady v oblasti štátnej pomoci

Amazon - Európska komisia dospela k záveru, že Luxembursko poskytovalo neoprávnené daňové výhody spoločnosti Amazon v hodnote približne 250 mil. EUR. Podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ je to nezákonné, pretože spoločnosti Amazon to umožnilo zaplatiť podstatne nižšie dane ako iné spoločnosti. Luxembursko musí teraz neoprávnenú pomoc vymáhať.

Viac: Tlačová správa

 

Apple - Európska komisia sa rozhodla predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie prípad Írska pre nesplnenie si povinnosti  vymôcť neoprávnené daňové výhody od spoločnosti Apple vo výške až 13 miliárd Eur

Viac: Tlačová správa

 

Modernejšie pravidlá v oblasti DPH

Európska komisia predložila plány rozsiahlej reformy v oblasti daní z pridanej hodnoty, najväčšej za posledných 25 rokov. Modernizácia pravidiel zjednoduší systémy pre štátnu správu a tiež aj podniky. Na dani z pridanej hodnoty dochádza ročne k strate viac ako 150 miliárd Eur, čo sú prostriedky, ktoré by sa dali využiť napríklad na školy, cesty alebo v zdravotníctve. Odhaduje sa, že cezhraničné podvody s daňou z pridanej hodnoty spôsobujú straty  až 50 miliárd Eur (čo je 100€ na občana EÚ za rok). Reforma by mala pomôcť znížiť túto sumu až o 80%.

Čítať celý článok...

 

Efektívnejšie verejné obstarávanie

Európska komisia dnes predložila iniciatívu, ktorej cieľom je efektívnejšie a udržateľnejšie verejné obstarávanie pri plnom využívaní digitálnych technológií. Výsledkom majú byť jednoduchšie a rýchlejšie obstarávacie procesy, ktoré prispejú k stimulácii investícií a tým aj k posilneniu jednotného trhu.

Čítať celý článok...

 

Intenzívnejší boj proti počítačovej kriminalite a sexuálnemu obťažovaniu na webe

EÚ musí zvýšiť investície do kybernetickej bezpečnosti, aby bola schopná predchádzať útokom na kritickú infraštruktúru a destabilizáciu spoločností.

 

Vzhľadom na cezhraničnú povahu počítačovej kriminality je zlepšenie spolupráce a výmeny informácií medzi policajnými a súdnymi orgánmi a odborníkmi z oblasti počítačovej kriminality nevyhnutné pre účinné vyšetrovanie v kybernetickom priestore a získavanie elektronických dôkazov.

Čítať celý článok...

 

Európsky parlament o brexite: V rokovaniach zatiaľ nebol dosiahnutý hmatateľný pokrok

Rokovania o brexite zatiaľ v kľúčových oblastiach nepokročili dostatočne na to, aby sa mohli začať vyjednávania o prechodných ustanoveniach či budúcich vzťahoch EÚ a Spojeného kráľovstva.

Čítať celý článok...

 

Zhodnotenie diania v EÚ

Radi by sme Vás upozornili na pravidelný príspevok vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka, v ktorom každý pondelok stručne hodnotí dianie z pohľadu Zastúpenia EK na Slovensku počas uplynulého týždňa. Krátke video Vám prinesie praktický prehľad o EÚ udalostiach minulých dní.

 Sledujte na: https://www.facebook.com/zekvsr/videos/1863050423711931/

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie