Európske roky 

Správy z Komisie: premiestňovanie uchádzačov o azyl

Európske riešenie utečeneckej krízy sa zhmotňuje v praxi

V Taliansku začína v praxi fungovať premiestňovanie uchádzačov o azyl na území Európskej únie. 9.10.2015 sa uskutočnil prvý let skupiny utečencov, ktorí budú z Ríma premiestnení do Švédska, aby tam mohli byť spracované ich žiadosti o azyl. Umožnenie tohto presunu je výsledkom intenzívnej práce talianskych a švédskych úradov, agentúry Frontex, špeciálnych vyslancov Európskej komisie a mnohých ďalších zainteresovaných strán.

Čítať celý článok...

 

Akadémia európskeho seniora 2015

alt

 

Medzinárodný deň seniorov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa seniorov (1.10.2015) vydal Eurostat (štatistický úrad Európskej únie) aktuálne údaje týkajúce sa nárastu počtu seniorov.

Vychádza z neho, že do roku 2080 bude jeden z 8 obyvateľov EÚ mať 80 alebo viac rokov, to je dva krát viac ako súčasný stav.Na Slovensku je v súčasnosti v tomto veku najmenej ľudí v EÚ, prognózy ale ukazujú, že do roku 2080 sa dostaneme v tejto kategórii na čelo a podiel obyvateľov vo veku 80+ bude na Slovensku najvyšší v celej EÚ (16,3%).

Čísla ukazujú aj nárast čo sa týka očakávanej dĺžky ďalšieho života občanov vo veku 65 rokov. Tá je najvyššia vo Francúzsku a Španielsku. Takmer 20% ľudí v EÚ vo veku 65 a viac rokov je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Eurostat informuje aj o takzvaných strieborných "surferoch", čiže zmapoval úroveň využívania internetu a aktivity na sociálnych sieťach v prípade seniorov.

Podrobnosti v tlačovej správe tu (pdf dokument)

 

Finančná podpora riešenia utečeneckej krízy

Európska komisia navrhuje na riešenie utečeneckej krízy 1,7 miliardy EUR z finančných prostriedkov EÚ na roky 2015 a 2016.

Prostriedky sú určené na poskytnutie núdzovej pomoci najviac postihnutým členským štátom EÚ, na posilnenie personálu príslušných agentúr a poskytnutie humanitárnej pomoci v tretích krajinách.


Čítať celý článok...

 

Správy z EÚ: Angličtina ako cudzí jazyk dominuje

Tieto zistenia vyplývajú z najnovšieho prieskumu, ktorý uskutočnil Európsky štatistický úrad EUROSTAT.

Na prvom stupni základných škôl v EÚ študuje aspoň jeden cudzí jazyk 17,7 milióna detí, čo predstavuje 81,7% všetkých žiakov. Jeden milión detí (4,6%) študuje viac ako jeden cudzí jazyk. Najpopulárnejším jazykom je angličtina, ktorú študuje 16,7 milióna detí.

Čítať celý článok...

 

Európska noc výskumníkov

alt

Dňa 25.9.2015 v priestoroch obchodného centra Europa Shopping Center uvidíte 27 vedeckých stánkov a prezentácií z Uniterzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity zo Zvolena, Žilinskej univerzity, ale predstavia sa aj spoločnosti Granvia, Slovenská inovačná a energetická agentúra, PosAm, Energoland, či Nexteria, zastúpené bude aj Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR a viaceré výskumné ústavy SAV. V doobedných hodinách Vás v dvoch sálach Cinemaxu budú čakať zaujimavé vedecko-popularizačné prednášky.

viac informácií o programe nájdete:

http://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-banska-bystrica.html

 

Správy z EÚ: Komisia víta súhlas EP s návrhom na relokáciu 120 000 utečencov

Európsky parlament prijal dnes (17.09.2015) uznesenie, v ktorom vyjadril súhlas s návrhom Európskej komisie na premiestnenie 120 000 utečencov z krajín prvej línie. Európska komisia oceňuje promptnosť, s akou Európsky parlament pristúpil k rozhodnutiu o tejto otázke.

Čítať celý článok...

 

Správy z EÚ: Komisia predstavila rozhodné kroky na riešenie utečeneckej krízy

Predseda EK Jean Claude Juncker vo svojom prejave 9.9.2015 o stave Únie predstavil sadu opatrení, ktorá by mala pomôcť riešiť utečeneckú krízu. Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: "My Európania by sme mali vedieť a nezabúdať na to, prečo je poskytnutie útočiska poskytnutie základného práva na azyl tak dôležité. Dozrel čas, aby sme postavili stavebné bloky skutočnej európskej migračnej politiky, na vytvorenie ktorej sme vyzývali už v máji. Opatrenia, ktoré navrhujeme dnes zabezpečia, aby ľudia, ktorí zjavne potrebujú medzinárodnú ochranu mohli byť premiestnení rýchlo po príchode – a to nielen teraz ale aj pri akejkoľvek kríze v budúcnosti. Ak sa má európska solidarita prejaviť, malo by to byť práve v súvislosti s utečeneckou krízou. Dozrel čas na to, aby sme ukázali spoločnú odvahu a aby sme bez meškania poskytli európsku odpoveď."

Čítať celý článok...

 

súťaž Europa Nostra

Cena Európskej únie pre kultúrne dedičstvo / Europa Nostra Awards je najprestížnejšie európske ocenenie v oblasti kultúrneho dedičstva. Každoročne oceňuje najvýznamnejšie úspechy dedičstva z celej Európy. Oceňuje výnimočnosť a odhodlanie architektov, remeselníkov, odborníkov na kultúrne dedičstvo, dobrovoľníkov, školy, miestne komunity, vlastníkov dedičstva a médiá. Prostredníctvom sily príkladu podnecuje tvorivosť a inovácie.

Čítať celý článok...

 

Prejav predsedu EK Jean-Claude Junckera

altDňa 9.9.2015 o 9 hod. predseda EK Jean-Claude Juncker prednesie svoj výročný prejav o Stave Únie.

Prejav je možné sledovať online:

http://ec.europa.eu/priorities/soteu/

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie