Európske roky 

Európsky zbor solidarity: Komisia plánuje na iniciatívu vyčleniť vyše 340 miliónov eur do roku 2020

Komisia predložila návrh rozpočtu pre Európsky zbor solidarity na nasledujúce tri roky a navrhla preň osobitný právny rámec. V súčasnosti sa totiž realizuje prostredníctvom ôsmich rôznych programov, vrátane programu Erasmus+, z ktorých každý má svoj vlastný právny základ, ciele a rozpočet. Pre Európsky zbor solidarity tak Komisia navrhuje na obdobie rokov 2018 - 2020 vyčleniť 341,5 milióna eur, čím sa do konca roka 2020 umožní účasť 100 000 mladých Európanov.

Čítať celý článok...

 

Komisia zverejnila výročnú správu o kvalite vody na kúpanie v EÚ

Z výsledkov zverejnenej výročnej správy o kvalite vody na kúpanie vyplýva, že viac ako 85 percent lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2016 v celej Európe (EÚ, Albánsko a Švajčiarsko) spĺňa tie najprísnejšie požiadavky na výbornú kvalitu vody, t. j. vody, ktorá je prevažne bez znečisťujúcich látok škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie. Minimálne požiadavky stanovené v predpisoch Európskej únie spĺňa viac ako 96 percent lokalít určených na kúpanie.

Na Slovensku spĺňa najprísnejšie požiadavky na výbornú kvalitu vody 64 percent monitorovaných lokalít.  Vzorky pritom pochádzali z 33 miest na Slovensku určených na kúpanie, z toho 21 dosahovalo výbornú kvalitu a osem dobrú kvalitu vody. Nevyhovujúca bola jedna vzorka.

Najlepšie výsledky v hodnotení kvality vody na kúpanie dosiahlo päť krajín v EÚ, v ktorých až 95 percent či viac lokalít určených na kúpanie získalo hodnotenie „výbornej" kvality, a to Luxembursko (všetkých 11 uvádzaných lokalít), Cyprus (99 % všetkých lokalít), Malta (99 %),  Grécko (97 %), a Rakúsko (95 %).

Správa, ktorú vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA) v spolupráci s Európskou komisiou, potvrdila už 40 rokov trvajúci trend zvyšovania čistoty vody na plážach a kúpaliskách v Európe.

 

Podrobnosti nájdete v priloženej tlačovej správe.

 

Medzinárodný deň detí v Európskom meste športu

Milí priatelia 

Pozývame Vás aj s Vašimi ratolesťami na medzihnárodný deň detí, 02.06.2017 Pod pamätníkom SNP Banská Bystrica. 

Hlavným organizátorom je Mesto BAnská Bystrica 

Pozvánka

 

Komisia objasňuje zrušenie roamingových poplatkov

Presne za štyri týždne (15.júna) sa vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie a zároveň v troch krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko)  vďaka nariadeniu EK zrušia roamingové poplatky. V praxi to znamená, že každá doterajšia aj nová zmluva, ktorej súčasťou sú roamingové služby, bude zahŕňať roaming za domáce ceny. Nové európske pravidlá sa vzťahujú na dátové, hlasové aj textové služby. Používatelia si pritom nemusia nič aktivovať. Operátor im po 15. júni 2017 jednoducho automaticky prestane účtovať poplatky za roaming.


Zákazníci, ktorým budú vplyvom zrušenia roamingových poplatkov hroziť nepriaznivé zmeny ich súčasnej zmluvy alebo zvýšenie poplatkov za existujúce, sa môžu obrátiť na slovenský regulačný orgán, ktorým je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a v každom prípade môžu odstúpiť od zmluvy bez toho, aby museli platiť penále.

Čítať celý článok...

 

Brexit: Poslanci privítali jednotu dvadsať sedmičky a vyzvali na reformu EÚ

Poslanci v stredu počas rozpravy so šéfom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom privítali jednotu dvadsiatich siedmich členských štátov a inštitúcií EÚ a vyzvali na reformu Únie, ktorá by priniesla ovocie všetkým jej občanom.


Predseda Európskej rady Donald Tusk zdôraznil, že usmernenia pre rokovania s britskou vládou o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, ktoré 29. apríla schválili hlavy dvadsiatich siedmich štátov a vlád EÚ, sú v súlade s podmienkami zadefinovanými Európskym parlamentom dňa 5. apríla. Detailný mandát na rokovania bude Európskej rade predložený na schválenie 22. mája, informoval predseda EK Jean-Claude Juncker.


Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier a väčšina poslancov vyzdvihli jednotu inštitúcií EÚ a dvadsiatich siedmich členských štátov, ktorí sú rozhodnutí vyvinúť spoločné úsilie s cieľom dosiahnuť vyváženú dohodu so Spojeným kráľovstvom.

Čítať celý článok...

 

Potraviny: Poslanci prinášajú návrhy, ako obmedziť plytvanie a tvorbu odpadu

zníženie potravinového odpadu do roku 2025 o 30% a do roku 2030 o 50%

uľahčenie darovania potravín

vysvetľovanie rozdielu medzi minimálnou trvanlivosťou a dátumom spotreby

Poslanci v utorok schválenom uznesení žiadajú odstránenie existujúcich prekážok pri darovaní potravín a spustenie kampaní ozrejmujúcich rozdiel medzi minimálnou trvanlivosťou a dátumom spotreby s cieľom znížiť do roku 2030 objem potravinového odpadu v EÚ na polovicu.

Čítať celý článok...

 

Poslanci chcú zlepšiť ochranu občanov pred negatívnymi dopadmi globalizácie

Európska únia musí intenzívnejšie chrániť svojich občanov pred negatívnymi dopadmi globalizácie, zdôraznili poslanci počas utorkovej rozpravy s podpredsedom Európskej komisie Jyrkim Katainenom.

Globalizácia je podľa mnohých poslancov najväčšou výzvou, ktorá stojí pred EÚ a jej občanmi. Prináša nesmierny tlak na pracovné miesta, mzdy a normy, zároveň je však podľa nich živnou pôdou populizmu.

Poslanci preto v rozprave, ktorá je reakciou na minulotýždňový diskusný dokument EK, vyzvali na zvýšenie ochrany priemyslu a pracovníkov v EÚ a zdôraznili, že Únia sa musí postaviť na čelo úsilia o spravodlivý globálny obchod. EÚ sa totiž podľa mnohých zákonodarcov musí podieľať na tvorbe pravidiel, nie ich iba pasívne prijímať.

Mnohí poslanci žiadali prijatie akčného plánu, ktorý by mal zastaviť preteky o čo najnižšie normy v sociálnej oblasti a vyzvali členské štáty na lepšie prerozdelenie pozitív globalizácie medzi svojich občanov.

Čítať celý článok...

 

Prieskum Zastúpenia EK o budúcnosti EÚ: Najväčšiu podporu u ľudí má intenzívnejšia spolupráca

Zastúpenie Európskej komisie organizovalo v dňoch 5.-9. mája prieskum, v ktorom mali návštevníci Bratislavského majálesu (5.-7. mája) a osláv Dňa Európy (9. mája) v Bratislave možnosť vyjadriť sa k budúcnosti EÚ. Prieskum bol realizovaný vo forme interaktívnej inštalácie v tvare holubice. Na ňu mali okoloidúci a návštevníci stánku Zastúpenia EK na Slovensku možnosť nalepiť jednu zo sady piatich nálepiek reprezentujúcich scenáre budúceho fungovania EÚ-27, ktoré Európska komisia predstavila 1. marca vo svojej Bielej knihe o budúcnosti EÚ.

Čítať celý článok...

 

Jarná hospodárska prognóza 2017: čaká nás stabilný rast

Európska komisia dnes zverejnila jarnú hospodársku prognózu 2017. V prípade Slovenska sa predpokladá, že rast reálneho HDP v roku 2017 dosiahne solídne tempo vo výške 3 percent a do roku 2018 sa zvýši na 3,6 percenta, pričom hlavným ťahúňom rastu budú výdavky domácností. Očakáva sa, že celkové investície sa v roku 2017 zotavia a následne porastú, ťahané predovšetkým súkromnými investíciami do automobilového priemyslu a do veľkých infraštruktúrnych projektov.

Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu a slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič v danej súvislosti uviedol: ,,Jarná hospodárska prognóza Európskej komisie potvrdzuje, že Slovensko je vo výbornej hospodárskej kondícií. Vďaka stabilným výdavkom domácností,  rastu miezd, nízkej inflácii, ako aj zlepšenému pracovnému trhu, nás v tomto a budúcom roku čaká rast HDP nad 3 percentá, čo je takmer dvojnásobné tempo oproti priemeru eurozóny. Čo je však dôležitejšie, hospodársky rast sa dobre odzrkadľuje aj na trhu práce, kde by mala koncom budúceho roku miera nezamestnanosti klesnúť pod 8 percent. Týmto Slovensko pokorí nielen svoj historický rekord, ale zároveň bude mať nižšiu nezamestnanosť ako eurozóna a aj Európska únia ako celok.  Pozitívnou správou je aj pokračujúca konsolidácia verejných financií. V budúcom roku by Slovensko malo hospodáriť s deficitom už len 0,6 percenta HDP a priblíži sa tak na dosah vyrovnanému rozpočtu a zároveň zníži svoj dlh pod hraničnú hodnotu 50 percent. Určitý pokles Slovensko zaznamenalo v objeme investícií, kde sa však očakáva náprava, a to vďaka súkromným investíciám v automobilovom priemysle. Je dôležité tiež pokračovať v budovaní potrebnej infraštruktúry, ktorá môže prepojiť aj ostatné regióny  a pozitívne ovplyvniť ďalšie investície".

Čítať celý článok...

 

Komisia zverejnila výsledky prešetrovania obchodných praktík v odvetví elektronického obchodu

Záverečná správa Európskej komisie o výsledkoch prieskumu v oblasti elektronického obchodu poukazuje na obchodné praktiky, ktoré môžu obmedzovať hospodársku súťaž. Tieto zistenia Komisii umožnia, aby lepšie zacielila presadzovanie protimonopolných pravidiel EÚ na trhoch elektronického obchodu – niektoré firmy už vyzvala k prehodnoteniu ich doterajších praktík.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie