Európske roky 

Intenzívnejší boj proti počítačovej kriminalite a sexuálnemu obťažovaniu na webe

EÚ musí zvýšiť investície do kybernetickej bezpečnosti, aby bola schopná predchádzať útokom na kritickú infraštruktúru a destabilizáciu spoločností.

 

Vzhľadom na cezhraničnú povahu počítačovej kriminality je zlepšenie spolupráce a výmeny informácií medzi policajnými a súdnymi orgánmi a odborníkmi z oblasti počítačovej kriminality nevyhnutné pre účinné vyšetrovanie v kybernetickom priestore a získavanie elektronických dôkazov.

Čítať celý článok...

 

Európsky parlament o brexite: V rokovaniach zatiaľ nebol dosiahnutý hmatateľný pokrok

Rokovania o brexite zatiaľ v kľúčových oblastiach nepokročili dostatočne na to, aby sa mohli začať vyjednávania o prechodných ustanoveniach či budúcich vzťahoch EÚ a Spojeného kráľovstva.

Čítať celý článok...

 

Zhodnotenie diania v EÚ

Radi by sme Vás upozornili na pravidelný príspevok vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka, v ktorom každý pondelok stručne hodnotí dianie z pohľadu Zastúpenia EK na Slovensku počas uplynulého týždňa. Krátke video Vám prinesie praktický prehľad o EÚ udalostiach minulých dní.

 Sledujte na: https://www.facebook.com/zekvsr/videos/1863050423711931/

 

Mesiac kybernetickej bezpečnosti

Tento rok je už po piaty krát október vyhlásený za mesiac kybernetickej bezpečnosti. Počas tohto mesiaca sa bude po celej EÚ konať viac ako 300 podujatí s cieľom podporiť bezpečnosť. Tento rok sa zameriava najmä na kybernetickú bezpečnosť na pracovisku, správu vecí verejných, ochranu súkromia a údajov, kybernetickú bezpečnosť v domácnostiach a kyberneticko-bezpečnostné zručnosti.

Čítať celý článok...

 

Spravodlivé zdaňovanie digitálnych spoločností

21.09.2017 Európska komisia spustila agendu na zaistenie férového zdaňovania spoločností v oblasti  digitálneho hospodárstva. FormouOznámenia sú zadefinované prvé kroky k legislatívnemu návrhu európskych pravidiel na zdaňovanie ziskov v digitálnej ekonomike. Tieto pravidlá by mali uzrieť svetlo sveta už na jar 2018. Dnešné oznámenie zohľadňuje aj medzinárodné snahy v tejto oblasti na úrovni G20 a OECD.

Daňové pravidlá platné v súčasnosti boli navrhnuté pre podmienky tradičného hospodárstva a nepočítali so súčasnými novými trendmi. Výsledkom je, že skutočná sadzba dane pre digitálne spoločnosti v EÚ sa odhaduje na polovicu sadzby pre tradičné podniky, či ešte nižšiu. Zmes jednostranných vlastných pravidiel jednotlivých členských štátov v reakcii na  tieto rozdiely by hrozila vytvorením ďalších prekážok a medzier na jednotnom trhu. Cieľom nových pravidiel je jednotný európsky prístup k zdaňovaniu digitálnych spoločností , čo prispeje aj k dokončeniu Jednotného digitálneho trhu.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

 

Stratégia pre priemyselnú politiku: investície do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu

18.09.2017 predstavila Európska komisia tretí balíček legislatív avizovaný predsedom EK JC  Junckerom v jeho prejave o stave Únie.  Jedná sa o novú stratégiu pre priemyselnú politiku EÚ, ktorá zlúči všetky súčasné a nové iniciatívy do jednej.
Európsky priemysel si v mnohých odvetviach udržiava na svetovom trhu vedúcu pozíciu. Pripadajú naň dve tretiny vývozu EÚ a zamestnáva 32 miliónov ľudí. Aby si však priemysel udržal a posilnil svoju konkurenčnú výhodu, je potrebné ho výrazne zmodernizovať.

Čítať celý článok...

 

Rámec pre voľný pohyb iných ako osobných údajov v EÚ

Európska komisia navrhla nový súbor pravidiel,  ktoré prispejú k vytvoreniu konkurencieschopnejšieho a integrovanejšieho trhu EÚ so službami ukladania a spracúvania údajov, zároveň zvýšia právnu istotu a dôveru podnikov a organizácií.
  1. Zásada voľného toku iných ako osobných údajov cez hranice: členské štáty už nemôžu od organizácií požadovať, aby ukladali alebo spracúvali údaje v rámci svojich hraníc. Členské štáty budú musieť oznámiť Komisii nové alebo existujúce požiadavky na lokalizáciu údajov. Voľný tok iných ako osobných údajov zjednoduší a zlacní cezhraničné pôsobenie podnikov, ktoré nebudú musieť mať duplicitné informačné systémy ani ukladať rovnaké údaje na rôznych miestach.
  2. Zásada dostupnosti údajov pre regulačnú kontrolu: príslušné orgány budú môcť uplatňovať právo na prístup k údajom bez ohľadu na to, kde sú v EÚ uložené alebo spracúvané. Voľný tok iných ako osobných údajov nebude mať vplyv na povinnosti podnikov a iných organizácií poskytovať určité údaje na účely regulačnej kontroly.
  3. Komisia takisto podporuje rozvoj kódexov správania EÚ, ktorých cieľom je odstrániť prekážky brániace zmene poskytovateľa služieb cloudového úložiska a prenosu údajov naspäť do informačných systémov používateľov.
Tieto opatrenia prispejú aj k vytvoreniu jednotného trhu EÚ v oblasti ukladania a spracúvania údajov, čo vedie ku konkurencieschopnému, k bezpečnému a spoľahlivému európskemu cloudovému sektoru a k nižším cenám pre používateľov služieb ukladania a spracúvania údajov.
Viac:
 

Kybernetická bezpečnosť

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom minulotýždňovom prejave hovoril aj o význame bezpečnosti v online prostredí a potrebe reagovať na výzvy, ktoré prináša digitálna doba. Medzi jej riziká patrí počítačová kriminalita, ktorej hospodársky vplyv sa len za posledné štyri roky späťnásobil. A keďže digitalizácia sa šíri do všetkých oblastí nášho života bude tento vplyv len narastať. Dochádza k pokusom o  krádeže údajov, podvody či dokonca destabilizáciu vlád. Len v minulom roku došlo každý deň k viac ako 4 000 útokom vydieračského softvéru (ransomware) a 80 % európskych podnikov zaznamenalo aspoň jeden kybernetický incident. V prieskumoch až 87 % respondentov považuje počítačovú kriminalitu za dôležitú výzvu pre vnútornú bezpečnosť EÚ

Čítať celý článok...

 

Európska Noc Výskumníkov 2017 Banská Bystrica

29.9.2017, piatok, 9:00 - 21:00, vstup voľný


Slávnostné otvorenie festivalu sa bude konať o 10:00 v prítomnosti organizátorov a partnerov podujatia.

V priestoroch obchodného centra Europa Shopping Centre uvidíte 24 vedeckých stánkov a prezentácií z Uniterzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale predstaví sa aj rýchlostná cesta Pribina, či najmodernejšie infocentrum o energii - Energoland, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Štátna ochrana prírody SR, Centrum vedecko-technických informácií SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica, či viaceré stredné odborné školy. V doobedných hodinách Vás v dvoch sálach Cinemaxu budú čakať vedecko-popularizačné prednášky na atraktívne témy. Samozrejme nebude chýbať ani tím EUROPE DIRECT Banská Bystrica.


Tešíme sa na Vás


Viac informácií TU

 

Diskusia o budúcnosti Európy.

Denno-denne sme svedkami toho ako  politici a odborníci, ale aj široká verejnosť diskutujú o budúcnosti Európy. Je to téma, ktorá rezonuje v médiách, aj medzi ľuďmi. Práve teraz sa tvorí nová vízia Európy, mapa toho ako budeme v Únii spolupracovať, ktorým smerom sa vyberieme a ako rýchlo budeme postupovať. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v tejto situácii ponúka neutrálnu a aktívnu platformu, v rámci ktorej dostanú priestor na diskusiu politici, experti a široká verejnosť na Slovensku.

„ Naším cieľom je iniciovať a podporovať férovú diskusiu, v rámci ktorej poskytneme  vyvážené a pravdivé informácie o Európskej únii, ale aj o tom ako sa o niektorých témach diskutuje v európskych inštitúciách.  Prioritne sa chceme zamerať na témy: Euro a reforma eurozóny; Obrana a bezpečnosť Európy a Sociálna Európa;. Priestor pre diskusiu poskytneme na všetkých podujatiach, ktoré Zastúpenie Európskej komisie organizuje.” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Diskusia sa oficiálne spúšťa  v stredu 13. septembra po prejave predsedu Európskej komisie Jean-Clauda Junckera O stave Európskej únie, v ktorom predstaví svoju víziu budúcnosti EÚ. Prejav môžete naživo sledovať na www.europa.sk .

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie