Európske roky 

Brexit: Poslanci privítali jednotu dvadsať sedmičky a vyzvali na reformu EÚ

Poslanci v stredu počas rozpravy so šéfom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom privítali jednotu dvadsiatich siedmich členských štátov a inštitúcií EÚ a vyzvali na reformu Únie, ktorá by priniesla ovocie všetkým jej občanom.


Predseda Európskej rady Donald Tusk zdôraznil, že usmernenia pre rokovania s britskou vládou o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, ktoré 29. apríla schválili hlavy dvadsiatich siedmich štátov a vlád EÚ, sú v súlade s podmienkami zadefinovanými Európskym parlamentom dňa 5. apríla. Detailný mandát na rokovania bude Európskej rade predložený na schválenie 22. mája, informoval predseda EK Jean-Claude Juncker.


Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier a väčšina poslancov vyzdvihli jednotu inštitúcií EÚ a dvadsiatich siedmich členských štátov, ktorí sú rozhodnutí vyvinúť spoločné úsilie s cieľom dosiahnuť vyváženú dohodu so Spojeným kráľovstvom.

Čítať celý článok...

 

Potraviny: Poslanci prinášajú návrhy, ako obmedziť plytvanie a tvorbu odpadu

zníženie potravinového odpadu do roku 2025 o 30% a do roku 2030 o 50%

uľahčenie darovania potravín

vysvetľovanie rozdielu medzi minimálnou trvanlivosťou a dátumom spotreby

Poslanci v utorok schválenom uznesení žiadajú odstránenie existujúcich prekážok pri darovaní potravín a spustenie kampaní ozrejmujúcich rozdiel medzi minimálnou trvanlivosťou a dátumom spotreby s cieľom znížiť do roku 2030 objem potravinového odpadu v EÚ na polovicu.

Čítať celý článok...

 

Poslanci chcú zlepšiť ochranu občanov pred negatívnymi dopadmi globalizácie

Európska únia musí intenzívnejšie chrániť svojich občanov pred negatívnymi dopadmi globalizácie, zdôraznili poslanci počas utorkovej rozpravy s podpredsedom Európskej komisie Jyrkim Katainenom.

Globalizácia je podľa mnohých poslancov najväčšou výzvou, ktorá stojí pred EÚ a jej občanmi. Prináša nesmierny tlak na pracovné miesta, mzdy a normy, zároveň je však podľa nich živnou pôdou populizmu.

Poslanci preto v rozprave, ktorá je reakciou na minulotýždňový diskusný dokument EK, vyzvali na zvýšenie ochrany priemyslu a pracovníkov v EÚ a zdôraznili, že Únia sa musí postaviť na čelo úsilia o spravodlivý globálny obchod. EÚ sa totiž podľa mnohých zákonodarcov musí podieľať na tvorbe pravidiel, nie ich iba pasívne prijímať.

Mnohí poslanci žiadali prijatie akčného plánu, ktorý by mal zastaviť preteky o čo najnižšie normy v sociálnej oblasti a vyzvali členské štáty na lepšie prerozdelenie pozitív globalizácie medzi svojich občanov.

Čítať celý článok...

 

Prieskum Zastúpenia EK o budúcnosti EÚ: Najväčšiu podporu u ľudí má intenzívnejšia spolupráca

Zastúpenie Európskej komisie organizovalo v dňoch 5.-9. mája prieskum, v ktorom mali návštevníci Bratislavského majálesu (5.-7. mája) a osláv Dňa Európy (9. mája) v Bratislave možnosť vyjadriť sa k budúcnosti EÚ. Prieskum bol realizovaný vo forme interaktívnej inštalácie v tvare holubice. Na ňu mali okoloidúci a návštevníci stánku Zastúpenia EK na Slovensku možnosť nalepiť jednu zo sady piatich nálepiek reprezentujúcich scenáre budúceho fungovania EÚ-27, ktoré Európska komisia predstavila 1. marca vo svojej Bielej knihe o budúcnosti EÚ.

Čítať celý článok...

 

Jarná hospodárska prognóza 2017: čaká nás stabilný rast

Európska komisia dnes zverejnila jarnú hospodársku prognózu 2017. V prípade Slovenska sa predpokladá, že rast reálneho HDP v roku 2017 dosiahne solídne tempo vo výške 3 percent a do roku 2018 sa zvýši na 3,6 percenta, pričom hlavným ťahúňom rastu budú výdavky domácností. Očakáva sa, že celkové investície sa v roku 2017 zotavia a následne porastú, ťahané predovšetkým súkromnými investíciami do automobilového priemyslu a do veľkých infraštruktúrnych projektov.

Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu a slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič v danej súvislosti uviedol: ,,Jarná hospodárska prognóza Európskej komisie potvrdzuje, že Slovensko je vo výbornej hospodárskej kondícií. Vďaka stabilným výdavkom domácností,  rastu miezd, nízkej inflácii, ako aj zlepšenému pracovnému trhu, nás v tomto a budúcom roku čaká rast HDP nad 3 percentá, čo je takmer dvojnásobné tempo oproti priemeru eurozóny. Čo je však dôležitejšie, hospodársky rast sa dobre odzrkadľuje aj na trhu práce, kde by mala koncom budúceho roku miera nezamestnanosti klesnúť pod 8 percent. Týmto Slovensko pokorí nielen svoj historický rekord, ale zároveň bude mať nižšiu nezamestnanosť ako eurozóna a aj Európska únia ako celok.  Pozitívnou správou je aj pokračujúca konsolidácia verejných financií. V budúcom roku by Slovensko malo hospodáriť s deficitom už len 0,6 percenta HDP a priblíži sa tak na dosah vyrovnanému rozpočtu a zároveň zníži svoj dlh pod hraničnú hodnotu 50 percent. Určitý pokles Slovensko zaznamenalo v objeme investícií, kde sa však očakáva náprava, a to vďaka súkromným investíciám v automobilovom priemysle. Je dôležité tiež pokračovať v budovaní potrebnej infraštruktúry, ktorá môže prepojiť aj ostatné regióny  a pozitívne ovplyvniť ďalšie investície".

Čítať celý článok...

 

Komisia zverejnila výsledky prešetrovania obchodných praktík v odvetví elektronického obchodu

Záverečná správa Európskej komisie o výsledkoch prieskumu v oblasti elektronického obchodu poukazuje na obchodné praktiky, ktoré môžu obmedzovať hospodársku súťaž. Tieto zistenia Komisii umožnia, aby lepšie zacielila presadzovanie protimonopolných pravidiel EÚ na trhoch elektronického obchodu – niektoré firmy už vyzvala k prehodnoteniu ich doterajších praktík.

Čítať celý článok...

 

Komisia otvára diskusiu o využívaní prínosov globalizácie

Komisia zverejnila diskusný dokument o využití prínosov globalizácie. Ten nadväzuje na Bielu knihu o budúcnosti Európy, ktorú EK predstavila 1. marca a v ktorej sa uvádzajú hlavné výzvy a príležitosti pre Európu v nadchádzajúcom desaťročí.

Čítať celý článok...

 

60 dobrých dôvodov prečo EÚ

Od roku 2000 má EÚ vlastné motto: „zjednotení v rozmanitosti“. Motto je vyjadrením toho, že EÚ rešpektuje rozmanitosť početných európskych kultúr, tradícií a jazykov. Deň Európy, európska vlajka a európska hymna sú spoločnými symbolmi EÚ. A čo zvyknete robiť 9. mája? Európska únia v tento deň kaž- doročne slávi Deň Európy. Je to vlastne jediný sviatok EÚ, hoci Európania v tento deň, žiaľ, nemajú pracovné voľno. Dátum má pre Európu osobitný význam: 9. mája 1950 predstavil vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman po prvý raz návrh na postupné zjednocovanie Európy ako nevyhnutný predpoklad mieru, demokracie a prosperity v povojnovej Európe.

Čítať celý článok...

 

Prieskum Eurobarometer: Takmer 90 percent respondentov sa domnieva, že je dôležité, aby EÚ financovala činnosti humanitárnej pomoci

Európska komisia dnes uverejnila výsledky prieskumu Eurobarometra k postoju verejnosti k úlohe Európskej únie v oblasti zásahov v núdzových situáciách.  Podľa výsledkov sa až 88 percent respondentov domnieva, že je dôležité, aby EÚ financovala humanitárnu pomoc a 90 percent uviedlo, že je dôležité, aby EÚ pomáhala koordinovať reakciu na katastrofy v oblasti civilnej ochrany EÚ prostredníctvom svojej úlohy. Väčšina občanov EÚ (56 %) si zároveň myslí, že ich vlastná krajina nemá dostatočné prostriedky na riešenie všetkých závažných katastrof z vlastných prostriedkov, na Slovensku je to až 66 percent opýtaných.

Celý prieskum Eurobarometra (v anglickom jazyku) nájdete tu.

Výsledky za Slovensko tu.

Štatistická perla na záver: Podľa správy za rok 2015, ktorú dnes zverejnil Eurostat, sa mladí ľudia v EÚ sťahujú od rodičov priemerne vo veku 26,1 rokov. Najhoršie sú na tom Chorváti (31,4 rokov), Malťania (31,1), Slováci (30,9) a Taliani (30,1).

 

Štátna pomoc: Európska komisia schválila pomoc pre vnútrozemskú vodnú dopravu na Slovensku

Európska komisia schválila slovenskú schému podpory vnútrozemskej vodnej dopravy vo forme oslobodenia všetkých hospodárskych subjektov od zaplatenia spotrebnej dane na palivo pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy.

Cieľom opatrenia je podporiť pokles cestnej nákladnej dopravy na Slovensku v prospech riečnej. Podpora tohto druhu dopravy, ktorý je šetrnejší voči životnému prostrediu, bude mať podľa Komisie pozitívny vplyv na životné prostredie.  Schéma štátnej pomoci sa vzťahuje na obdobie 10 rokov, predpokladaný rozpočet je približne 38.4 miliónov eur.

Komisia tak dospela k záveru, že schéma bude podporovať trvalo udržateľný presun z cestnej dopravy na vnútrozemskú vodnú dopravu v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.  Viac informácií bude k dispozícii na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži vo verejnom registri prípadov pod číslom SA.46046.

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie