Európske roky 

Komisia podniká kroky na pomoc regiónom pri budovaní odolných hospodárstiev v ére globalizácie

Komisia 18. júla predstavila nový súbor opatrení s cieľom podporiť európske regióny pri investovaní do konkurencieschopných špecializovaných oblastí („inteligentná špecializácia").

Táto koncepcia inteligentnej špecializácie, zavedená do všetkých regionálnych politických programov v roku 2014, sa osvedčila a prináša výsledky. Komisia preto v súčasnosti plánuje pozitívne skúsenosti využiť pri dvoch pilotných projektoch:

Čítať celý článok...

 

Európania najradšej dovolenkujú v Európskej únii, toto sú ich najobľúbenejšie destinácie

Európsky štatistický úrad minulý piatok zverejnil štatistiky o najobľúbenejších turistických destináciách za rok 2015. Európska únia je číslom jeden pri výbere dovolenkovej destinácie Európanov. Až 85% z ich turistických prenocovaní je v rámci Únie a len 15% v destináciách mimo tohto územia.  Celkovo 90% turistických prenocovaní tvoria v EÚ Európania a len 10% turisti z ostatných častí sveta.

Čítať celý článok...

 

Budúcnosť financií EÚ: Skupina na vysokej úrovni predložila návrhy na zjednodušenie prístupu k fondom EÚ

Skupina nezávislých odborníkov na politiku súdržnosti dnes predložila svoju záverečnú správu o zjednodušenom rámci fondov EÚ po roku 2020.

Hoci úspechy politiky súdržnosti EÚ sú nepopierateľne pozitívne, súčasné množstvo pravidiel často komplikuje život miestnym orgánom, ktoré spravujú fondy EÚ, alebo podnikateľom, ktorí žiadajú financovanie zo zdrojov EÚ. Zjednodušenie je preto kľúčové a Európska komisia by mala preskúmať, ako ešte viac zjednodušiť prístup k fondom EÚ v rozpočtovom rámci po roku 2020.

Čítať celý článok...

 

Eurokomisárka Jourová sa vyjadrila k dvojitej kvalite potravín

17. júla sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov, kde sa ministri členských štátov okrem iného venovali aj otázke dvojitej kvality potravín. V rámci stretnutia komisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová pri tejto príležitosti uviedla: „Ide o vážnu a dôležitú otázku. Mnoho ľudí na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a iných krajinách majú pocit, že sa s nimi zaobchádza ako s druhoradými spotrebiteľmi.   Urobím preto všetko, čo je v mojich silách, aby som obnovila dôveru ľudí v spravodlivé zaobchádzanie v rámci EÚ.  Musíme si byť istí, že náš jednotný trh je skutočne jednotný, a že sa v ňom neuplatňuje dvojaký meter."

Čítať celý článok...

 

Európsky zbor solidarity: pracovné miesta a stáže na dobrej ceste

Pred pol rokom Európska komisia zahájila činnosť Európskeho zboru solidarity. V marci 2017 začal výber  uchádzačov na dobrovoľnícke stáže na základe ich záujmu a zručností a dnes (10. júla) sa začínajú otvárať tisíce pracovných miest a stáží. Európska komisia v tejto súvislosti podporuje dva projekty pod taktovkou talianskych a francúzskych verejných služieb zamestnanosti, ktoré ponúknu zamestnanie alebo stáž spojené s myšlienkou solidarity v inej krajine EÚ až 6 000 mladým ľuďom.

Čítať celý článok...

 

EÚ a Japonsko dosiahli zhodu o zásadných prvkoch dohody o hospodárskom partnerstve

Európska únia a Japonsko dnes dosiahli v zásade zhodu o hlavných prvkoch dohody o hospodárskom partnerstve. Bude to najdôležitejšia dvojstranná dohoda o obchode, ktorú EÚ vôbec uzavrela a jej súčasťou prvýkrát bude osobitný záväzok týkajúci sa Parížskej dohody o zmene klímy. V prípade EÚ a jej členských štátov dohoda o hospodárskom partnerstve odstráni prevažnú väčšinu ciel, ktoré spoločnosti z EÚ platia a ktoré celkovo predstavujú až 1 miliardu EUR ročne, otvorí japonský trh vývozu hlavných poľnohospodárskych výrobkov z EÚ a vytvorí viac príležitostí v celom rade odvetví. Stanovuje najvyššie normy v oblasti práce, bezpečnosti, životného prostredia a ochrany spotrebiteľov, v plnom rozsahu zaručuje služby vo verejnom záujme a obsahuje osobitnú kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji. Takisto obsahuje a posilňuje vysoké normy na ochranu osobných údajov, ktoré EÚ aj Japonsko nedávno zakotvili vo svojich právnych predpisoch v oblasti ochrany osobných údajov.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1902_sk.htm

 

Najkreatívnejšie a najkultúrnejšie mestá v EÚ: Je tu nový nástroj a zdroj dát pre porovnávanie

Európska komisia dnes predstavila nový, svojho druhu jediný interaktívny nástroj na porovnávanie kultúrnych a kreatívnych aktivít v európskych mestách pod názvom Monitor kultúrnych a tvorivých miest. Zo Slovenska sa v porovnaní okrem Bratislavy nachádza napríklad Nitra, Prešov, či Košice. Bratislava sa napríklad umiestnila na prvom mieste v skupine miest s väčšou populáciou najmä vďaka jej nadpriemernej činnosti v oblasti nových pracovných miest v kreatívnom priemysle. Pozícii Bratislavy pomáha tiež usporiadanie minimálne 2 kultúrnych medzinárodných festivalov.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1802_sk.htm

 

Európsky parlament žiada opatrenia na podporu trvácnosti a opraviteľnosti výrobkov

Európska komisia, členské štáty a producenti by mali prijať opatrenia, ktoré by spotrebiteľom priniesli trvácnejšie a opraviteľné vysokokvalitné výrobky, uvádza sa v utorkovom uznesení EP.

Parlament prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum prijalo pomerom hlasov 662 (za): 32 (proti): 2 (zdržalo sa hlasovania), vyzval na predĺženie životnosti výrobkov a boj proti zabudovanému zastarávaniu tovarov a softvéru.

Čítať celý článok...

 

Bezpečnostná únia: Ďalší krok k efektívnejšiemu riadeniu vonkajších hraníc

Návrh účinnejšieho a jednoduchšieho riadenia vonkajších hraníc, tzv. systém vstup/výstup, ktorý navrhla Európska komisia, získal minulý týždeň podporu Európskeho parlamentu a Rady.

Systém bude zaznamenávať údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí vstúpia na územie EÚ alebo z neho odídu. Navrhovaný systém vstup/výstup umožní účinné riadenie povolených krátkodobých pobytov, zvýšenú automatizáciu hraničných kontrol a prispeje k odhaľovaniu falšovania dokumentov ako aj podvodov s osobnými údajmi.

Podpredseda EK Frans Timmermans: „Vítam politickú podporu Európskeho parlamentu a Rady. Potrebujeme pokračovať s modernizáciou riadenia vonkajších hraníc a zabezpečiť bezpečnosť pre našich občanov."

Čítať celý článok...

 

Estónske predsedníctvo v Rade EÚ

Od 1. júla sa začína predsedníctvo Estónska v Rade Európskej únie. Kolégium komisárov na čele s predsedom EK Jean-Claude Junckerom pri tejto príležitosti včera pricestovalo do Tallinnu na tradičnú úvodnú návštevu, aby  dnes prediskutovali s estónskou vládou  výzvy a priority EÚ na nadchádzajúcich šesť mesiacov.

Zasadnutia sa uskutočnia v štyroch oblastiach, ktoré zodpovedajú prioritám estónskeho predsedníctva, a to:

- oblasť vonkajších vzťahov, bezpečnosti, migrácie a spravodlivosti;

- oblasť energetiky a klímy, dopravy a rozvoja vidieka;

- oblasť rastu, konkurencieschopnosti, vnútorného trhu, jednotného digitálneho trhu a obchodu

- oblasť rozpočtu EÚ, hospodárskej a menovej únii a v sociálnej agendy.

Komisia sa zároveň stretne aj s predsedami skupín a výborov estónskeho parlamentu.

Mottom estónskeho predsedníctva je "Jednota cez rovnováhu".

Stránka estónskeho predsedníctva tu.

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie