Európske roky 

EÚ a UNICEF spájajú sily za záchranu zdravia detí a matiek

altEurópska únia oznámila, že prostredníctvom Unicefu vyčlenila 320 miliónov EUR na podporu zlepšenia zdravia a výživy detí a žien v 15 rozvojových krajinách a zrýchliť dosahovanie miléniových rozvojových cieľov (MRC).

Financovanie sa zameria na boj s podvýživou a nákazlivými chorobami, ktoré patria k hlavným príčinám detskej úmrtnosti. Viacročné programy sa sústredia na zlepšenie prístupu k pitnej vode, sanitárne a hygienické zariadenia, ako aj kvalitné zdravotnícke služby, starostlivosť a primeranú výživu.

Miera detskej úmrtnosti síce od roku 1990 poklesla z 12,6 milióna na 6,6 milióna v roku 2012, ešte stále však približne 18 tisíc detí zomrie dennodenne na choroby, pre ktoré existuje prevencia.

Základné informácie o spolupráci EÚ a Unicefu: MEMO/14/73

Tlačová správa na stiahnutie

 

Najlepšia 17- ročná slovenská prekladateľka

altPoznáme mená víťazov prekladateľskej súťaže pre stredoškolákov Juvenes Translatores, ktorú v celej EÚ každoročne organizuje Európska komisia. Za Slovensko sa víťazkou stala žiačka Spojenej školy na Tilgnerovej v Bratislave Izabela Karelová. Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 59 žiakov z 13 škôl. Víťazov Komisia pozve na slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sa uskutoční 8. apríla v Bruseli za účasti európskej komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež p. Androully Vassiliouovej.

Tlačová správa na stiahnutie

 

Nové letecké pravidlá

altČo smie na palubu?

Od 31.1.2014 platia nové, liberálnejšie pravidlá na letiskách. Počnúc dnešným dňom si budú môcť cestujúci vziať na palubu a) tekutiny nakúpené v duty-free zóne letiska uložené v uzavierateľnej priehľadnej taške b) tekutiny v nádobách do 100 ml c celkovým povoleným objemom 1 liter c) tekuté lieky a dojčenskú stravu.

Od tohto dátumu by letiska mali byt vybavene špeciálnymi skenermi na detekovanie tekutých výbušnín.

V praxi to znamená aj to že napr. mamičky s malými deťmi budú odbremenené od povinného ochutnávania tekutej stravy pred bezpečnostnými agentmi na letisku.

Čítať celý článok...

 

Spájame ovocie a mlieko do škôl

alt30.01.2014

EK zverejnila návrh na zlúčenie dvoch programov, ktorých cieľom je prispieť k podpore zdravšieho stravovania detí na školách. Ide o programy na podporu konzumácie mlieka a ovocia. Vo svetle klesajúcej konzumácie týchto výrobkov medzi deťmi je cieľom návrhu účinnejšie riešenie nevhodnej výživy, posilnenie vzdelávacích prvkov oboch programov a podpora boja proti obezite. Mottom kampane je „Stravujte sa zdravo, cíťte sa dobre“. Chceme takto aj zvýšiť povedomie detí o zdravých stravovacích návykoch.

Čítať celý článok...

 

Európska komisia schválila formu štátnej pomoci pre Slovensko na obdobie 2014 – 2020

altSchválené pravidlá sú v súlade s novými podmienkami EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci podnikom na účely regionálneho rozvoja s cieľom posilňovania rastu.

Takzvaná mapa regionálnej pomoci určuje regióny členského štátu oprávnené na regionálnu investičnú pomoc poskytovanú na vnútroštátnej úrovni na základe pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci. Stanovuje sa v nej aj maximálna výška pomoci pre podniky v oprávnených regiónoch. Dnes prijatá mapa bude platiť 1. júla 2014 do 31. decembra 2020.

Čítať celý článok...

 

Správy z EÚ: Hodnotenie študentskej mobility

altEK si posvietila na stav študentskej mobility v jednotlivých krajinách EÚ. Podľa porovnávacieho prehľadu majú Nemecko, Belgicko, Španielsko, Francúzsko a Taliansko najlepšie verejné podporné služby pre vysokoškolských študentov, ktoré poskytujú informácie a poradenstvo o príležitostiach na štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí.

Čítať celý článok...

 

EK žiada členské štáty o dodržiavanie zásady partnerstva pri plánovaní a využívaní prostriedkov z fondov

altEurópska komisia dnes prijala európsky kódex správania podľa zásady partnerstva, ktorý od členských štátov vyžaduje, aby posilnili spoluprácu na národnej úrovni s orgánmi a partnermi, ktorí majú na starosti vynakladanie prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Cieľom je zlepšenie efektivity využívania európskych prostriedkov a uľahčenie zdieľania  informácií, skúseností a osvedčených postupov v programovom období 2014 – 2020.

Zásady sa týkajú nasledujúcich fondov: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).

Čítať celý článok...

 

Udeľovanie ocenenia Srdce na dlani 2013

altCentrum dobrovoľníctva v snahe vyjadriť poďakovanie a morálne uznanie občanom, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná a vysoko prospešná, a ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre ostatných spoluobčanov pokračovalo v spolupráci Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banskobystrickým samosprávnym krajom, mestom Banská Bystrica a Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica v tradícii oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Banskobystrického kraja už siedmy rok.

Čítať celý článok...

 

Skúmali sa zručnosti detí

altVyšla najnovšia správa OECD o zručnostiach 15-ročných v matematike, prírodných vedách a čítaní. Výsledky pre EÚ sú zmiešané: ako celok vážne zaostáva v matematike, ale situácia je povzbudivá v prírodných vedách a čítaní.

Čítať celý článok...

 

POZVÁNKA - Sacharovova cena za slobodu myslenia - výstava - 2.december 2013

altInformačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici Vás pozývajú na slávnostné otvorenie výstavy LAUREÁTI SACHAROVOVEJ CENY ZA SLOBODU MYSLENIA, ktorá sa uskutoční dňa 2.decembra 2013 o 12.00 hod. za účasti poslankýň Európskeho parlamentu Anny Záborskej a Kataríny Neveďalovej,  v priestoroch fakulty, miestnosť č.4, Kuzmányho 1, Banská Bystrica.

 Tešíme sa na Vašu návštevu!

POZVÁNKA na stiahnutie (pdf)

 

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie