Európske roky 

Pripomienka konferencie - „Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020“

altEkonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020“.

Konferencia sa uskutoční dňa 16. októbra 2012 v Aule Rotunde, Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na Tajovského ulici č. 10.

Pozvánka na konferenciu

Záväzná prihláška na konferenciu

Pokyny pre autora

 
 

DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2012: Obhajoba regionálnej politiky EÚ a európskeho rastového fondu

altNajväčšie výročné podujatie, Dni otvorených dverí (Open Days), vo svete regionálnej a mestskej politiky slávi svoje desiate narodeniny v kritickom období. Do záverečnej a rozhodujúcej fázy vstupujú diskusie o rozpočte EÚ a na doriešenie čakajú návrhy zásadných reforiem prevádzkovania štrukturálnych fondov. Výzvy po silnej regionálnej politike s adekvátnym rozpočtom podporí viac ako 6 000 zástupcov regiónov z celej Európy. Štyri dni rozhovorov a debát od 8. do 11. októbra 2012 otvoria Herman Van Rompuy, predseda Európskej rady, José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, a Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu. Do panelovej diskusie na vysokej úrovni o ústrednej úlohe európskej politiky súdržnosti pri investíciách do oživenia európskeho hospodárstva sa zapoja usporiadatelia podujatia: Johannes Hahn, komisár pre regionálnu politiku,  a Ramón Luis Valcárcel, predseda Výboru regiónov.

Počas Dní otvorených dverí predstavíme aj tieto prínosy európskej regionálnej politiky:

·  presmerovaním fondov tam, kde sú najviac potrebné, sa investíciami EÚ sprístupnili financie pre minimálne 56 000 MSP,

·  spojením s Barrosovou iniciatívou pomohli 460 000 mladých ľudí zapojiť sa do programov proti nezamestnanosti,

·  podniky podporované zo štrukturálnych fondov EÚ vytvorili od roku 2007 až 450 000 pracovných miest.

Viac informácií na: www.opendays.europa.eu

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Septembrová diskusia "Globálne otepľovanie je mýtus" v Banskej Bystrici

alt

Ďalšie diskusné podujatie v roku 2012 pod názvom Café Európa sa v Banskej Bystrici konalo 24. septembra 2012 v Positivo Café, Dolná 9.

Téma: " Globálne otepľovanie je mýtus"

Hlavní účastníci diskusie: Ing. Radovan Kazda (analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), Mgr. Zora Snopková, PhD. (SHMÚ v Banskej Bystrici). Celú diskusiu moderoval Juraj Hrabko.

 Foto z diskusie môžete nájsť na http://cafeeuropa.sk/fotogaleria/2012-09-bb.htm

 

26. september - Európsky deň jazykov

altRok 2001 vyhlásila Rada Európy za Európsky rok jazykov. Odvtedy sa každý rok 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov v 45 členských krajinách Rady Európy.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je oslava jazykovej rozmanitosti v Európe a podpora občanov pri osvojovaní si väčšieho počtu jazykov. V celej Európe sa konajú akcie, ktoré sa snažia ľudí povzbudiť k štúdiu nového jazyka alebo k zlepšeniu už nadobudnutých jazykových schopností. Štúdium jazykov pomáha nielen pri dorozumení medzi ľuďmi, ale prispieva aj k prekonávaniu interkultúrnych bariér.

V čoraz viac sa globalizujúcej spoločnosti znamená ovládanie cudzích jazykov väčšie šance na prácu, na štúdium, na lepší život vo vlastnej krajine i v iných kútoch sveta.

 

Začal Európsky týždeň mobility

altIde o v poradí už 11. ročník tejto iniciatívy, ktorá sa uskutoční od 16. do 22. septembra 2012. Počas týchto dní sa občania budú môcť zapojiť do aktivít zameraných na podporu alternatívnych spôsobov dopravy a menej častého využívania súkromných automobilov. Motto tento rok znie: „Ideme správnym smerom“ a kladie si za cieľ zvyšovať povedomie o plánoch udržateľnej mestskej mobility. V mestách čoraz intenzívnejšie vnímame následky motorovej dopravy a je dôležité si uvedomiť, že potrebujeme reagovať na väčšie zaťaženie dopravnej prevádzky, vyššie emisie a rastúcu nehodovosť na cestách.

Mestá, ktoré sa na iniciatíve zúčastňujú, vrátane niektorých slovenských miest, sa môžu uchádzať o cenu Európskeho týždňa mobility 2012. Ocenenie dostanú tie, ktorých kampane porota vyhodnotí ako najinovatívnejšie, pokiaľ ide o kvalitu aktivít súvisiacich s tohtoročnou témou. Víťazom Európskeho týždňa mobility 2011 sa stalo talianske mesto Bologna. www.mobilityweek.eu.

 

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Pozvánka na konferenciu „Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020“

altEkonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020“.

Konferencia sa uskutoční dňa 16. októbra 2012 v Aule Rotunde, Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na Tajovského ulici č. 10.

Pozvánka na konferenciu

Záväzná prihláška na konferenciu

Pokyny pre autora

 

 

Café Európa v septembri

altTouto cestou by sme Vás radi pozvali na ďalšie kolo diskusného podujatia Café Európa 2012, ktoré bude tentoraz na tému: "Globálne oteplovanie je mýtus a bude sa konať v


Banskej Bystrici - 24. 9. 2012 (pondelok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9

 

Viac informácií na: http://www.cafeeuropa.sk/#09

Plagát na stiahnutie 

 

Občianske fórum

altV utorok 18. septembra 2012 v popoludňajších hodinách (predbežne 16:00 – 18:00) v Bratislave sa uskutoční diskusia s predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom. Stretnutie je určené hlavne pre mladých ľudí vo veku 17 – 30 rokov.

Hlavnými témami diskusie bude „Budúcnosť mládeže v Európskej únii vo svetle finančnej krizy“ a „Voľby do Európskeho parlamentu 2014“. Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez tento odkaz. Diskusia bude prebiehať v angličtine.

Veríme, že uvedené podujatie bude zaujímavou príležitosťou pre všetkých zúčastnených.

 

 

KomPrax - kompetencie pre prax

altPRVÉ NADSTAVBOVÉ ŠKOLENIA UŽ V SEPTEMBRI

Dobrovoľníci nad 18 rokov (mládežnícki vedúci) aj pracovníci s mládežou, ktorí už absolvovali základné vzdelávanie v rámci KomPraxu alebo už majú viac skúseností a projektový manažment pre nich nie je niečo nové, si môžu od septembra zvýšiť kompetencie cez nadstavbové školenia KomPraxu.

Školenia sú trojfázové, pričom prvá fáza je realizovaná prezenčnou formou počas troch dní. Účastníci si v rámci nej pripravia malý projekt súvisiaci s témou školenia. V druhej fáze projekt uskutočnia a následne tretia fáza prebieha opäť prezenčnou formou jeden deň.

Aktuálny zoznam tém školení bude Iuventa - Slovenský inštitút mládeže priebežne dopĺňať o ďalšie zaujímavé oblasti.

Ak máte záujem o nadstavbové školenia, zoznam termínov môžete nájsť na tejto stránke.

 

Juvenes Translatores: začala sa registrácia do ďalšieho ročníka stredoškolskej prekladateľskej súťaže

alt3. september 2012

Do 20. októbra môžu stredné školy prihlasovať svojich žiakov do súťaže v preklade, ktorú od roku 2007 organizuje Európska komisia.

„Juvenes Translatores“ je jedinou súťažou, v ktorej si môžu sedemnásťroční študenti vyskúšať svoje prekladateľské zručnosti v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ. Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom prácu prekladateľov, ako aj zviditeľniť prekladateľskú profesiu a jazykové vzdelávanie. Spätná väzba od učiteľov a žiakov svedčí aj o tom, že súťaž je pre nich zároveň uvoľnením a zábavou.

 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe, ktorá je na stiahnutie tu. 

 

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie