Európske roky 

Chceme 40 % žien vo vrcholových orgánoch spoločností

altEurópska komisia prijala smernicu, pomocou ktorej odstráni tzv. sklený strop, ktorý nadaným ženám bráni v dosahovaní vrcholových pozícií v najväčších podnikoch Európy. V navrhovanej smernici sa stanovuje cieľ vo výške 40 % pre nedostatočne zastúpené pohlavie v pozícii nevýkonných riadiacich pracovníkov spoločností kótovaných na burze. Spoločnosti, ktoré majú nižší podiel (menej ako 40 %) nedostatočne zastúpeného pohlavia na pozíciách nevýkonných riadiacich pracovníkov, budú musieť vymenovávať pracovníkov do týchto pozícií na základe komparatívnej analýzy kvalifikácie každého z kandidátov pri uplatnení jasných, rodovo neutrálnych a jednoznačných kritérií. V prípade rovnakej kvalifikácie sa uprednostní kandidát nedostatočne zastúpeného pohlavia. Tento cieľ by sa mal splniť do roku 2020. Predpokladáme, že tento návrh sa dotkne približne 5 000 kótovaných spoločností v EÚ.

Na Slovensku ženy predstavujú 13.5% osadenstva predstavenstiev spoločností na indexe SAX. Európsky priemer je 13.7 %.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

V PDF formáte sú údaje týkajúce sa Slovenska.

 

 

Pozvánka na konferenciu: Európske riešenia hospodárskej krízy

Pozývame Vás na konferenciu s názvom Európske riešenia hospodárskej krízy, ktorá sa uskutoční tento štvrtok a piatok 15. a 16. novembra 2012.

Miesto konania: aula Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, Bratislava.

Hlavnými rečníkmi budú predseda vlády SR Róbert Fico a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

V panelových diskusiách budú prítomní vysokí predstavitelia Európskej únie, slovenskej vlády ale aj predstavitelia biznisu a akademickej obce.

Viac informácií nájdete v  tlačovej správe a v programe.

WEB: www.ihp.sk/konferenciaEK/index.htm

 

Seminár "Poznaj svoje práva!"

altVzhľadom na blížiace sa obdobie predvianočných nákupov organizuje Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike v piatich slovenských mestách (Bratislava, Žilina, Trenčín, Košice a Banská Bystrica) semináre k problematike ochrany spotrebiteľa, aj s nasledovnými témami:

typické chyby spotrebiteľov - ako sa ich vyvarovať,

cezhraničné nakupovanie,

ako sa nenechať pri nákupe cez internet napáliť,

reklamovanie tovaru a služieb.

Čítať celý článok...

 

Café Európa v novembri

altTéma: Európska únia si Nobelovu cenu zaslúži!

Popis témy:

Každoročne sa počas októbra vyhlasujú laureáti Nobelovej ceny, najprestížnejšieho ocenenia udeľovaného za zásadný vedecký výskum, technické objavy či za prínos pre ľudstvo. Nobelova cena mieru sa udeľuje osobe alebo organizácii, ktorá vykonala najviac pre bratstvo medzi národmi, zrušenie alebo zmenšenie existujúcich armád či usporadúvanie a propagáciu mierových kongresov. Je to nepochybne najkontroverznejšia z rodiny Nobelových cien a okolo jej udeľovania sa často rozpútavajú zúrivé debaty. Okrem sporov o zásluhy nominovaných a ocenených osobností, ktoré sú bežné pri všetkých ostatných cenách, sa tu vyskytlo niekoľko prípadov, kedy ocenenie niektorých konkrétnych osôb alebo organizácií vyvolalo morálne pobúrenie v širšej verejnosti. Do tejto kategórie laureátov patrili Henry Kissinger, či Jásir Arafat. V roku 2012 získala ocenenie Európska únia. Je cena naozaj v tých správnych rukách?

Trenčín: 19.11.2012 (pondelok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6

Nitra: 21.11.2012 (streda) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 6

Banská Bystrica: 22.11.2012 (štvrtok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9

Bratislava: 26.11.2012 (pondelok) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3

Košice: 28.11.2012 (streda) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72

Plagát na stiahnutie

 

Správa z EÚ: Spor o označenie TOKAJ


altSúdny dvor EÚ dnes zamietol žalobu Maďarska voči EK ohľadom vinohradníckej oblasti Tokaj.

Maďarsko v tomto spore napadlo zápis označenia "Vinohradnícka oblasť Tokaj" do celoeurópskeho registra chránených označení vín E-Bacchus. Maďarsko pritom poukazovalo na slovenskú právnu úpravu, v ktorej sa uvádzal iný výraz -"Tokajská vinohradnícka oblasť". Žiadalo preto zrušenie zápisu pre Slovensko.

 

Viac informácií nájdete tu:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-11/cp120143sk.pdf

 

Pozvánka na seminár - Východiská a očakávania spoločnosti v roku 1989

altMiesto konania:

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Dňa: 7. novembra 2012

Kuzmányho 220/1, Banská Bystrica

Prednášková miestnosť č. 4 (P 4)

Program na stiahnutie (pdf)

 

 

Nominujte dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na ocenenie Srdce na dlani 2012 v BBSK

altCentrum dobrovoľníctva v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, mestom Banská Bystrica, Univerzitou Mateja Bela a Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica sa aj tento rok rozhodlo oceniť dobrovoľnícku činnosť ľudí cenou Srdce na dlani.

Vyzývame organizácie i jednotlivcov na území Banskobystrického samosprávneho kraja spolupracujúce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami k nominácii jednotlivca alebo skupiny osôb na ocenenie dobrovoľníckej práce Srdce na dlani 2012.

Čítať celý článok...

 

Nový systém pre označovanie pneumatík

altOd 1. 11. 2012 začal platiť v celej EÚ nový systém pre označovanie pneumatík. Označovanie na podobných štítkoch, na aké sme zvyknutí pri elektrospotrebičoch, má uľahčiť spotrebiteľom voľbu a zorientovať sa v ponuke alternatívnych tovarov. Popri kvalitatívnych kritériách ako je priľnavosť pneumatiky na mokrej vozovke, či hlučnosť pneumatiky môže byť pre spotrebiteľa dôležitý aj vplyv na spotrebu paliva.

Ak jazdíte na štandardnom osobnom aute a najazdíte tých bežných 25 000 km ročne (10 000 km v meste a 15 000 km na medzimestských trasách), ročná úspora na palive predstavuje 170-230 Eur.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

 

Fotogaléria - Októbrová diskusia "Banková únia pomôže zachrániť Európu" v Banskej Bystrici

altĎalšie diskusné podujatie v roku 2012 pod názvom Café Európa sa v Banskej Bystrici konalo 16. Októbra  2012 v Positivo Café, Dolná  9.

Téma: " Globálne otepľovanie je mýtus"

Hostia: Emília Zimková (docentka na Ekonomickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici), Martin Šuster (riaditeľ odboru výskumu Národnej banky Slovenska), Moderátor: Juraj Hrabko

Foto z diskusie môžete nájsť na http://cafeeuropa.sk/fotogaleria/2012-10-bb.htm.

 

Európsky rok občanov: Zvyšovanie informovanosti občanov EÚ o ich právach

altParlament  vyhlásil rok 2013 Európskym rokom občanov s cieľom zvyšovať informovanosť o právach, ktoré z občianstva EÚ vyplývajú. Na budúci rok by sa tak mali v EÚ uskutočniť podujatia zamerané na vysvetľovanie práv občanom, ktorí sa rozhodnú študovať, pracovať, podnikať alebo poberať penziu v inom členskom štáte.

Budúci rok sa ponesie v znamení 20. výročia vzniku občianstva EÚ. Každý občan Únie dnes disponuje súborom práv zakotvených v zakladajúcich zmluvách, vrátane práva na pohyb a pobyt v inom členskom štáte, práva voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu a do orgánov územnej samosprávy v členskom štáte pobytu a práva predložiť Európskemu parlamentu petíciu.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie