Európske roky 

Európsky deň ochrany údajov

alt28. 01. 2013

Presne pred rokom EK navrhla významne zreformovať európske pravidlá na ochranu údajov tak, aby odrážali potreby 21. storočia. Žijeme v digitálnej dobe a je potrebné, aby sme si boli istí, že aj v online prostredí budú naše údaje dostatočne chránené. Potrebujeme preto účinné, spoľahlivé a konzistentné pravidlá v tejto oblasti. Európsky parlament a ministri stretávajúci sa v rámci Rady EÚ budú v nasledujúcich mesiacoch pokračovať v diskusiách na túto tému pod vedením írskeho predsedníctva EÚ.

74 % Európanov si myslí, že poskytovanie osobných údajov sa stáva čoraz bežnejšou súčasťou moderného života, no zároveň až 72 % používateľov internetu sa obáva, že o sebe poskytujú až príliš veľa osobných údajov. Majú pocit, že nad týmito údajmi nemajú úplnú kontrolu. Znižovanie dôvery vo vzťahu k online službám a nástrojom spomaľuje rast digitálneho hospodárstva a jednotného európskeho digitálneho trhu. Aj z týchto dôvodov je spomínaná reforma kľúčová pre celú Európu.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Deti mieru

altPeniaze z Nobelovej ceny za mier, ktorú získala v roku 2012 Európska únia sa použijú na financovanie štyroch projektov, ktoré pomôžu 23 000 deťom postihnutým vojnou a konfliktmi.

Rozhodnutie o tom, že sa tieto finančné prostriedky venujú deťom postihnutým konfliktmi, jednomyseľne prijali predsedovia Európskej komisie José Manuel Barroso, Európskeho parlamentu Martin Schulz a Európskej rady Herman van Rompuy.

Čítať celý článok...

 

Café Európa v januári

altEÚ nás stojí príliš veľa!

Január 2013

Každoročne, keď sa schvaľuje rozpočet, tak sa zdvihne vlna kritiky a lietajú ostré slová. Nestalo sa a pravdepodobne sa ani nestane, aby boli všetci spokojní. Raz stonajú poľnohospodári a súdni úradníci, inokedy učitelia, či zdravotníci alebo ako je to v súčasnosti, všetci. Každé euro si ministri financií niekoľkokrát obrátia kým ho pustia zo štátnej pokladnice ďalej. Európska únia má takisto svoj vlastný rozpočet. Ten nový na roky 2014-2020 sa dostal do paľby kritikov nedávno. Musia Európania skutočne živiť taký veľký moloch alebo je všetko presne tak ako má byť?


Banská Bystrica: 17.01.2013 (štvrtok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9

Diskutér: Karol Frank (vedecký pracovník SAV)

 

 

Centrá EUROPE DIRECT v Banskej Bystrici

altNa obdobie rokov 2013-2017 existuje už  III.generácia centier EUROPE DIRECT na Slovensku. Aj naďalej v Banskej Bystrici centrá hostiteľsky zastrešuje Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica.

Centrá EUROPE DIRECT Banská Bystrica môžete navštíviť na dvoch prevádzkach:

Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
PONDELOK, UTOROK, PIATOK v čase od 8,30 do 12,30 hod. 

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica (v budove Ekonomickej fakulty UMB)
STREDA v čase od 8,30 do 12,30 a od 13,00 do 17,00 hod.

 

Európsky rok občanov 2013

altVstupujeme do roku 2013, ktorý Európska únia zasvätila vám a vašim právam. Tento Európsky rok občanov prichádza, keď si pripomíname 20. výročie občianstva EÚ.

Podľa najnovšieho prieskumu Komisia zistila, že Európania si veľmi vážia svoje práva občanov EÚ – predovšetkým právo na voľný pohyb a politické práva. Predstavujú si naozajstný európsky priestor, v ktorom by mohli žiť, pracovať, cestovať, študovať a nakupovať bez prekážok v podobe byrokracie alebo diskriminácie. Respondenti však tiež zdôraznili, že ešte stále máme kus cesty pred sebou, a poukázali na rozličné problémy, najmä na otázku dodržiavania práv EÚ na miestnej úrovni.

Občianstvo Únie nie je len abstraktným pojmom. Je to konkrétna skutočnosť, ktorá občanom prináša hmatateľné výhody. Európska komisia chce pomôcť ľuďom pochopiť, ako môžu svoje práva priamo využívať. Chceme poznať vaše názory na to, kam Európa smeruje. Európski občania musia mať možnosť vyjadriť svoje obavy a pripraviť pôdu pre budúce voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v roku 2014. Nadišiel čas, aby sme všetci prijali zodpovednosť za našu spoločnú budúcnosť.

 

Šťastné a Veselé sviatky!

 

altPokojné a radostné vianočné sviatky,

šťastný a úspešný nový rok 2013

Vám praje

EUROPE DIRECT Banská Bystrica.

V období do 4. januára 2013 bude informačná kancelária zatvorená.

Sme tu pre Vás v novom roku od 7. januára 2013.

 

 

Srdce na dlani 2012 v Banskobystrickom samosprávnom kraji

altCentrum dobrovoľníctva v snahe vyjadriť poďakovanie a morálne uznanie občanom, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná a vysoko prospešná, a ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre ostatných spoluobčanov pokračovalo v spolupráci Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banskobystrickým samosprávnym krajom, mestom Banská Bystrica a Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica v tradícii oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Banskobystrického kraja už šiesty rok. 

Udeľovanie ocenenia Srdce na dlani 2012 sa v Banskobystrickom kraji realizovalo pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Maňku a primátora mesta Banská Bystrica Mgr. Petra Gogolu dňa 10. 12. 2012 v priestoroch Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Čítať celý článok...

 

Zdravie pacientov vo vlastných rukách: eHealth

 

altEK prišla s akčným plánom na odstránenie bariér na ceste k využívaniu digitálnych riešení v európskych systémoch zdravotnej starostlivosti. Cieľom je zlepšiť zdravotnú starostlivosť v prospech pacientov, poskytnúť im väčšiu kontrolu nad svojou starostlivosťou a znížiť náklady. Zatiaľ čo pacienti a pracovníci v zdravotníctve s nadšením používajú interoperabilné diaľkové služby v oblasti zdravia a milióny Európanov si stiahli aplikácie do svojich smartfónov, aby mohli sledovať svoje zdravie a pohodu, digitálna zdravotná starostlivosť má ešte čo doháňať, čo sa týka jej veľkého potenciálu na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a na vytvorenie efektívnych úspor. 

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Nobelovu cenu za mier dostala Európska únia!

alt12. októbra 2012 rozhodol Nobelov výbor o udelení Nobelovej ceny za mier 2012 Európskej únii za jej prínos k pokroku v otázkach mieru, zmierenia, demokracie a ľudských práv v Európe počas viac ako šiestich desaťročí. Slávnostné udeľovanie Nobelových cien sa bude konať  10. decembra 2012 v Osle. Nobelova cena mieru zahŕňa finančnú odmenu vo výške 8 mil. švédskych korún (približne 900 000 EUR), medailu  a diplom.

Komu cena poputuje? Na základe dohovoru medzi prezidentom Európskej komisie Barossom, predsedom Európskej rady Van Rompuyom a predsedom Európskeho parlamentu Schultzom bude peňažná odmena venovaná projektom na pomoc deťom vo vojnových a konfliktných oblastiach.

 

Cesta k prosperite s prihliadnutím na ekologické obmedzenia

altEurópska komisia predložila návrh akčného programu v oblasti životného prostredia (Environment Action Programme, EAP), ktorého úlohou bude usmerňovať politiku EÚ v oblasti životného prostredia do roku 2020. Krátko po svojich odporúčaniach týkajúcich sa krátkodobého rastu, v ktorých zdôrazňuje potrebu zabezpečenia súčasného, ale najmä budúceho rastu, prichádza Európska komisia s návrhmi zameranými na ochranu prírody, podporu udržateľného rastu a vytváranie nových pracovných miest.

Medzi konkrétne kroky, ktoré sa majú v tejto súvislosti podniknúť, patrí postupné zrušenie dotácií činností poškodzujúcich životné prostredie, presun daňového zaťaženia z práce na oblasť znečistenia životného prostredia, príprava dohôd o partnerstve medzi členskými štátmi a Komisiou pri vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a rozvoj systémov na sledovanie environmentálnych výdavkov v rámci rozpočtu EÚ.

Viac informácií v tlačovej správe (doc)

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie