Európske roky 

Jarný Eurobarometer

altDňa 23. júla 2013 vyšli výsledky jarného prieskumu Eurobarometer. Prebehol od 10. do 26. mája 2013 a oslovených bolo 32 694 respondentov zo všetkých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín. Podľa jeho výsledkov sa šesť z desiatich občanov EÚ cíti byť „Európanmi“ a chce lepšie poznať svoje práva. Len necelá polovica (46 %) ich však naozaj pozná.
Z výsledkov tiež vyplýva, že Európania považujú svoje práva vyplývajúce z občianstva v EÚ za najväčší prínos Únie – takmer šesť z desiatich respondentov vníma voľný pohyb osôb, tovaru a služieb ako najvýraznejší úspech EÚ.

Čítať celý článok...

 

Hodnotiaca tabuľka pre spotrebiteľov: skutočný jednotný trh pre spotrebiteľov si vyžaduje viac úsilia

altÚroveň ochrany spotrebiteľských práv je ešte stále veľmi odlišná naprieč EÚ. Iba 35 % Európanov dôveruje nákupu online od predajcov v iných krajinách EÚ a sedem z desiatich spotrebiteľov nevie ako reagovať, keď dostanú výrobky, ktoré si neobjednali.

Toto vyplýva z hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských podmienok za rok 2013. Jedným z kľúčových zistení je zníženie dôvery spotrebiteľa, ktorému zodpovedá nárast uplatňovania nárokov na nápravu.

Čítať celý článok...

 

Oznam o úprave otváracích hodín

altPočas obdobia  letných prázdnin (01. 07. 2013 - 31. 08. 2013) bude prevádzka informačnej kancelárie E urope Direct Banská Bystrica na Ekonomickej fakulte, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica dočasne zatvorená.

V tomto období môžete využiť služby informačnej kancelárie na Skuteckého 13, 974  01 Banská Bystrica s otváracími hodinami:

Čítať celý článok...

 

Európsky preukaz zdravotného poistenia: majú ho dvaja z piatich Európanov

altZ najnovších údajov vyplýva, že európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) má viac ako 190 miliónov ľudí. Počet držiteľov EPZP trvalo rastie. Preukaz okrem EÚ platí vo Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Nórsku a na Islande. Jeho držiteľ má nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivost z verejného systému zdravotnej starostlivosti hostiteľskej krajiny za rovnakých podmienok a za rovnakú cenu ako štátni príslušníci danej krajiny. Tento preukaz vydáva bezplatne domovská zdravotná poisťovňa.
Nemocnice, ktoré poskytujú verejné zdravotnícke služby,sú povinné EPZP uznať.
Informácie o preukaze získate aj prostredníctvom aplikácie do smartfonu, ktora zahŕňa 27 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko a je k dispozícii v 24 jazykoch, ktoré si môžete prepínať.

Na Slovensku bolo v roku 2012 vydaných 895 691 preukazov.

 

Diskusie Café Európa na Pohode (v EUrópa stage)

altPočas festivalu v EUrópe prebehnú štyri špeciálne diskusie pod hlavičkou Café Európa.

piatok 12. júla 2013 - 12:00-12:50
Café Európa o myšlienkách hodných šírenia (v spolupráci s TEDxBratislava) – debatujú: Robert Roth, Jakub Ptačin, Dana Retová a Vlado Kaštier, moderuje: Dado Nagy

piatok 12. júla 2013 - 13:00-13:50
Café Európa: Pár zaujímavých prednášok o tom, ako sa to dá (inšpirované TEDxBratislava). séria štyroch zaujímavých miniprednášok v TED štýle. Illah van Oijen bude hovoriť o obnove starej tržnice v Bratislave, Vlado Šucha o občianskej vede, Tomáš Bokor sa pozrie na rozvojovú spoluprácu očami egoistu a Andrej Navojský očami bieleho mesiáša. 

sobota 13. júla 2013 - 12:00-12:50
Café Europa: PREKVAPENIE,   moderuje: Štefan Hríb

sobota 13. júla 2013 - 13:00- 13:50
Café Europa s  Karlom Schwarzenbergom, moderuje: Štefan Hríb

 

EUrópska Pohoda 2013

altOd 11. do 13. júla 2013 sa  opäť otvoria brány najväčšieho slovenského letného festivalu Po hoda a s ním aj náš EUrópa stage.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku je už po piatykrát partnerom festivalu Poho da. V st ane – EUrópa stage – sa môžete tešiť na koncerty populárnych hudobných skupín, divadelné a filmové predstavenia a v neposlednom rade na zaujímavé debaty.

 

Čítať celý článok...

 

Oznam o úprave otváracích hodín

altPočas obdobia  letných prázdnin (01. 07. 2013 - 31. 08. 2013) bude prevádzka informačnej kancelárie E urope Direct Banská Bystrica na Ekonomickej fakulte, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica dočasne zatvorená.

V tomto období môžete využiť služby informačnej kancelárie na Skuteckého 13, 974  01 Banská Bystrica s otváracími hodinami:

Čítať celý článok...

 

Minifestival 7x7 v Banskej Bystrici

 alt 

 

Minifestival europskeho filmu 7x7

altPre všetkých, ktorí majú radi európske filmy, štartujeme 13. júna v siedmych slovenských mestách filmový festival 7x7. Tešíme sa na vás v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade, Prešove a Košiciach.

Čítať celý článok...

 

Správy z EÚ - Slovensko získalo cenu za inováciu

altEK vyhlásila výsledky súťaže o európske ocenenie za inováciu vo verejnej správe.

Bolo ocenených deväť iniciatív - z Chorvátska, Fínska, Holandska, Portugalska, Slovenska, Španielska (dvaja víťazi), Švédska a Spojeného kráľovstva, pričom každá z nich získala sumu 100 000 EUR. Finančná odmena bude slúžiť na rozšírenie iniciatív. Víťazi predstavia svoje činnosti s cieľom replikovať a posilniť iniciatívy na ďalšej konferencii o inovácii, ktorá sa bude konať v roku 2014 v Bruseli.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie