Európske roky 

Nový systém pre označovanie pneumatík

altOd 1. 11. 2012 začal platiť v celej EÚ nový systém pre označovanie pneumatík. Označovanie na podobných štítkoch, na aké sme zvyknutí pri elektrospotrebičoch, má uľahčiť spotrebiteľom voľbu a zorientovať sa v ponuke alternatívnych tovarov. Popri kvalitatívnych kritériách ako je priľnavosť pneumatiky na mokrej vozovke, či hlučnosť pneumatiky môže byť pre spotrebiteľa dôležitý aj vplyv na spotrebu paliva.

Ak jazdíte na štandardnom osobnom aute a najazdíte tých bežných 25 000 km ročne (10 000 km v meste a 15 000 km na medzimestských trasách), ročná úspora na palive predstavuje 170-230 Eur.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

 

Fotogaléria - Októbrová diskusia "Banková únia pomôže zachrániť Európu" v Banskej Bystrici

altĎalšie diskusné podujatie v roku 2012 pod názvom Café Európa sa v Banskej Bystrici konalo 16. Októbra  2012 v Positivo Café, Dolná  9.

Téma: " Globálne otepľovanie je mýtus"

Hostia: Emília Zimková (docentka na Ekonomickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici), Martin Šuster (riaditeľ odboru výskumu Národnej banky Slovenska), Moderátor: Juraj Hrabko

Foto z diskusie môžete nájsť na http://cafeeuropa.sk/fotogaleria/2012-10-bb.htm.

 

Európsky rok občanov: Zvyšovanie informovanosti občanov EÚ o ich právach

altParlament  vyhlásil rok 2013 Európskym rokom občanov s cieľom zvyšovať informovanosť o právach, ktoré z občianstva EÚ vyplývajú. Na budúci rok by sa tak mali v EÚ uskutočniť podujatia zamerané na vysvetľovanie práv občanom, ktorí sa rozhodnú študovať, pracovať, podnikať alebo poberať penziu v inom členskom štáte.

Budúci rok sa ponesie v znamení 20. výročia vzniku občianstva EÚ. Každý občan Únie dnes disponuje súborom práv zakotvených v zakladajúcich zmluvách, vrátane práva na pohyb a pobyt v inom členskom štáte, práva voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu a do orgánov územnej samosprávy v členskom štáte pobytu a práva predložiť Európskemu parlamentu petíciu.

Čítať celý článok...

 

Opäť viac informácií pre spotrebiteľov o nebezpečných výrobkoch

alt19.10.2012

Dnes bol spustený nový medzinárodný portál, ktorý umožní výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch, stiahnutých z trhu. Portál s názvom „Global Recalls Portal“ je projektom, ktorý vypracovala EÚ a krajiny OECD vrátane USA, Austrálie a Kanady. Vďaka online obchodom sa pre nás stávajú obchody po celom svete dostupné a tak si chceme byť istí, že okrem toho čo nakúpime v rámci EÚ sú bezpečné aj výrobky spoza jej hraníc. Na novom portáli sa napríklad dozviete, či detský kočík alebo bicykel vyrobený mimo EÚ je v súlade s európskymi a medzinárodnými požiadavkami na bezpečnosť.

Očakáva sa až 3000 oznámení o stiahnutí výrobkov, informácie sa budú pravidelne dopĺňať.

Portál poskytuje aj možnosť vyhľadávania a nepochybne prispeje k vyššej bezpečnosti spotrebiteľov na celom svete a zvýši ich povedomie o nakupovaní na globálnom trhu a dôveru v tento spôsob nakupovania.

Viac informácií o portáli nájdete tu: globalrecalls.oecd.org/

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Café Európa v októbri

altTouto cestou by sme Vás radi pozvali na ďalšie kolo diskusného podujatia Café Európa 2012, ktoré bude tentoraz na tému: "Banková únia pomôže zachrániť Európu" a bude sa konať v


Banskej Bystrici - 16.10.2012 (utorok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9

 

Viac informácií na: http://cafeeuropa.sk/#10

Plagát na stiahnutie

 

Pripomienka konferencie - „Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020“

altEkonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020“.

Konferencia sa uskutoční dňa 16. októbra 2012 v Aule Rotunde, Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na Tajovského ulici č. 10.

Pozvánka na konferenciu

Záväzná prihláška na konferenciu

Pokyny pre autora

 
 

DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2012: Obhajoba regionálnej politiky EÚ a európskeho rastového fondu

altNajväčšie výročné podujatie, Dni otvorených dverí (Open Days), vo svete regionálnej a mestskej politiky slávi svoje desiate narodeniny v kritickom období. Do záverečnej a rozhodujúcej fázy vstupujú diskusie o rozpočte EÚ a na doriešenie čakajú návrhy zásadných reforiem prevádzkovania štrukturálnych fondov. Výzvy po silnej regionálnej politike s adekvátnym rozpočtom podporí viac ako 6 000 zástupcov regiónov z celej Európy. Štyri dni rozhovorov a debát od 8. do 11. októbra 2012 otvoria Herman Van Rompuy, predseda Európskej rady, José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, a Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu. Do panelovej diskusie na vysokej úrovni o ústrednej úlohe európskej politiky súdržnosti pri investíciách do oživenia európskeho hospodárstva sa zapoja usporiadatelia podujatia: Johannes Hahn, komisár pre regionálnu politiku,  a Ramón Luis Valcárcel, predseda Výboru regiónov.

Počas Dní otvorených dverí predstavíme aj tieto prínosy európskej regionálnej politiky:

·  presmerovaním fondov tam, kde sú najviac potrebné, sa investíciami EÚ sprístupnili financie pre minimálne 56 000 MSP,

·  spojením s Barrosovou iniciatívou pomohli 460 000 mladých ľudí zapojiť sa do programov proti nezamestnanosti,

·  podniky podporované zo štrukturálnych fondov EÚ vytvorili od roku 2007 až 450 000 pracovných miest.

Viac informácií na: www.opendays.europa.eu

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Septembrová diskusia "Globálne otepľovanie je mýtus" v Banskej Bystrici

alt

Ďalšie diskusné podujatie v roku 2012 pod názvom Café Európa sa v Banskej Bystrici konalo 24. septembra 2012 v Positivo Café, Dolná 9.

Téma: " Globálne otepľovanie je mýtus"

Hlavní účastníci diskusie: Ing. Radovan Kazda (analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), Mgr. Zora Snopková, PhD. (SHMÚ v Banskej Bystrici). Celú diskusiu moderoval Juraj Hrabko.

 Foto z diskusie môžete nájsť na http://cafeeuropa.sk/fotogaleria/2012-09-bb.htm

 

26. september - Európsky deň jazykov

altRok 2001 vyhlásila Rada Európy za Európsky rok jazykov. Odvtedy sa každý rok 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov v 45 členských krajinách Rady Európy.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je oslava jazykovej rozmanitosti v Európe a podpora občanov pri osvojovaní si väčšieho počtu jazykov. V celej Európe sa konajú akcie, ktoré sa snažia ľudí povzbudiť k štúdiu nového jazyka alebo k zlepšeniu už nadobudnutých jazykových schopností. Štúdium jazykov pomáha nielen pri dorozumení medzi ľuďmi, ale prispieva aj k prekonávaniu interkultúrnych bariér.

V čoraz viac sa globalizujúcej spoločnosti znamená ovládanie cudzích jazykov väčšie šance na prácu, na štúdium, na lepší život vo vlastnej krajine i v iných kútoch sveta.

 

Začal Európsky týždeň mobility

altIde o v poradí už 11. ročník tejto iniciatívy, ktorá sa uskutoční od 16. do 22. septembra 2012. Počas týchto dní sa občania budú môcť zapojiť do aktivít zameraných na podporu alternatívnych spôsobov dopravy a menej častého využívania súkromných automobilov. Motto tento rok znie: „Ideme správnym smerom“ a kladie si za cieľ zvyšovať povedomie o plánoch udržateľnej mestskej mobility. V mestách čoraz intenzívnejšie vnímame následky motorovej dopravy a je dôležité si uvedomiť, že potrebujeme reagovať na väčšie zaťaženie dopravnej prevádzky, vyššie emisie a rastúcu nehodovosť na cestách.

Mestá, ktoré sa na iniciatíve zúčastňujú, vrátane niektorých slovenských miest, sa môžu uchádzať o cenu Európskeho týždňa mobility 2012. Ocenenie dostanú tie, ktorých kampane porota vyhodnotí ako najinovatívnejšie, pokiaľ ide o kvalitu aktivít súvisiacich s tohtoročnou témou. Víťazom Európskeho týždňa mobility 2011 sa stalo talianske mesto Bologna. www.mobilityweek.eu.

 

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie