Európske roky 

„We Mean Business“: Komisia začína kampaň na podporu pracovných stáží

altBrusel, 17. apríla 2012

Európska komisia začína kampaň s názvom „We Mean Business“, ktorej cieľom je podporiť firmy, aby sa viac angažovali v oblasti pracovných stáží pre mladých ľudí, čím by prispeli k rozšíreniu ich zručností a zlepšeniu ich zamestnateľnosti. Zároveň môžu tieto stáže pomôcť mladým ľuďom zabezpečiť plynulý prechod zo školy a odborného vzdelávania k prvému dobrému zamestnaniu. Stáže môžu byť prínosom aj pre firmy, ktorým umožnia objaviť prípadných budúcich zamestnancov, ktorí by mohli, prostredníctvom svojich nových nápadov, byť kľúčom k budúcej produktivite a konkurencieschopnosti. V rokoch 2012– 2013 poskytne Komisia finančnú podporu celkovo 280 000 miestam pre stážistov prostredníctvom svojich programov Leonardo da Vinci a Erasmus určených pre študentov vzdelávajúcich sa v rámci odbornej prípravy a vysokoškolských študentov. Kampaň má svoju internetovú stránku, ktorá obsahuje informácie a odkazy na to, ako zorganizovať alebo nájsť stáž v inej krajine EÚ. V členských krajinách budú prebiehať podujatia zamerané na zvýšenie informovanosti, zacielené na obchodné komory, agentúry pre regionálny rozvoj, organizácie na podporu podnikania a ďalšie subjekty, ktoré môžu pomáhať pri poskytovaní informácií firmám o prínose stáží.

Viac informácií:

Viac o iniciatíve „Príležitosti pre mladých“:http://ec.europa.eu/social/yoi

Webová stránka kampane:http://we-mean-business.europa.eu

http://ec.europa.eu/culture

 

Správy z EÚ: Ako premieňame odpad na zlato?

altPremeniť odpad na zlato – ako sme na tom s využívaním odpadu?

16. apríl 2012

Pokiaľ ide o využívanie odpadu, medzi jednotlivýmičlenskými štátmi existujú podstatné rozdiely. Za rok 2010 vyprodukoval priemerný Slovák 333 kg komunálneho odpadu, 4 % odpadu sa recyklovali a 5 % spracovalo kompostovaním, 10% skončilo v spaľovniach. Najvýkonnejšiečlenské štáty recyklujú až 70 % svojho odpadu a takmer ničnekončí na skládkach, zatiaľčo v iných krajinách sa na skládky dostanú viac ako tri štvrtiny odpadu, ako aj v prípade Slovenska, až 81 %. Týmito číslami sa Slovensko v rámci krajín EÚ umiestňuje v recyklovaní odpadu na posledných miestach.

Čítať celý článok...

 

Podľa správy Európskej komisie vedie pokrok v oblasti rodovej rovnosti k hospodárskemu rastu

altBrusel 16. apríla 2012

Podľa najnovšej výročnej správy Európskej komisie o rodovej rovnosti je zlepšenie rovnosti medzi ženami a mužmi dôležitou súčasťou odpovede EÚ na súčasnú hospodársku krízu. V správe sa poukazuje na hlavné udalosti na vnútroštátnej aj európskej úrovni v piatich základných oblastiach všeobecnej stratégie EÚ pre rodovú rovnosť na obdobie rokov 2010 – 2015, ktorými sú: hospodárstvo, rovnosť odmeňovania, rozhodovací proces, násilie založené na rodovej príslušnosti a rodová rovnosť mimo EÚ. Na trhu práce je miera zamestnanosti žien 62,1 %, v prípade mužov je to 75,1 %.

Čítať celý článok...

 

Café Európa v apríli

altTouto cestou by sme Vás radi pozvali na aprílové kolo diskusného podujatia Café Európa 2012, ktoré bude tentoraz na tému: "Európske ženy potrebujú kvóty" a bude sa konať:


Banská Bystrica - 23. 4. 2012 (pondelok) o 17:00, Klub 77, Horná 54


Viac informácií na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/cafe_europa_april2012_sk.htm

Čítať celý článok...

 

Návšteva v dennom centre Nádej

altNa základe pozvania členov denného centra Nádej v Banskej Bystrici sa pracovníci informačného centra Europe Direct Banská Bystrica zúčastnili dňa 27. 03. 2012 stretnutia s jeho členmi. Mesto Banská Bystrica reprezentovala Beáta Pinďáková z oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti MSÚ Banská Bystrica.

Pracovníci ED Banská Bystrica oboznámili seniorov o aktivitách centra v rámci ERAS 2012, ktoré sa budú konať v meste Banská Bystrica. Zároveň poukázali na skutočnosť, že v tomto roku majú dominantné postavenie seniori, že sa na nich nezabúda a že aj v staršom veku dokáže byť človek aktívny. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia o tom, ako mesto Banská Bystrica aktuálne vypomáha seniorom v oblasti sociálnych služieb. Pracovníci ED Banská Bystrica pripravili seniorom ukážku výroby veľkonočných vajíčok netradičnou technikou - metódou patchwork. To bola zároveň ukážka toho, že aj staršie osoby sa môžu uplatniť v rôznych praktických zručnostiach. Akcia sa stretla s pozitívnym ohlasom zo strany seniorov.

 

Správy z EÚ: TEN-T - veľké dopravné projekty

altEÚ schválila 28.marca 2012 nové Rámcové rozhodnutie pre veľké dopravné projekty. EÚ chce prostredníctvom svojej transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) umožniť rýchlejší a ľahší pohyb ľudí a tovaru na území všetkých členských štátov, pri ktorom sa budú efektívne využívať zdroje. Transeurópska dopravná sieť (TEN-T) spája pozemné, námorné a letecké trasy členských štátov do jedného multimodálneho systému.


Usmernenia rozlišujú medzi základnou sieťou, ktorá sa má vytvoriť prioritne do roku 2030 a komplexnou sieťou, ktorá sa má dokončiť neskôr, pričom ako orientačný termín sa stanovil rok 2050.

Čítať celý článok...

 

Správy z EÚ: Úmrtnosť na cestách

altBezpečnosť cestnej premávky: Počet úmrtí na cestách v EÚ v roku 2011 poklesol len o 2 %

V Bruseli 29. marca 2012

Podľa najnovších prieskumov Európskej komisie sa mnohým krajinám nedarí znižovať počet úmrtí na cestách. Ako vyplýva z nových štatistických údajov, ktoré dnes uverejnila Európska komisia, znižovanie počtu smrteľných dopravných nehôd sa v uplynulom roku výrazne spomalilo (na - 2 %) v porovnaní s veľmi sľubným znižovaním počas uplynulého desaťročia v celej EÚ (v priemere - 6 %).

Čítať celý článok...

 

Ako chceme zostarnúť? - generations@school

Ako chceme zostarnúť?

2012 – Európsky rok, v ktorom chceme začať budovať lepšiu spoločnosť pre mladých aj starších.

Európa oslavuje Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Jeho cieľom je vytvoriť starším ľuďom lepšie príležitosti prispievať svojimi skúsenosťami spoločnosti, posilňovať vzájomné porozumenie a podporu medzi staršími a mladými.

V rámci tohto roka je spustená akcia generations@school. V skratke ide o akciu, v rámci ktorej si školy pozvú do tried starších ľudí a tí im budú rozprávať príbehy. Ide o súťaž o najlepší takýto projekt a v každej členskej krajine EÚ bude jedna škola ocenená. Každá participujúca škola dostane diplom a poďakovanie všetkým zúčastneným osobám.

 

30. marec - Slovenský deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov

alt

Pozvánka na brífing pre médiá a odbornú verejnosť

Prečo ženy zarobia za tú istú prácu menej? Ako sú na tom jednotlivé odvetvia a regióny na Slovensku? Odpovede na tieto otázky sa dozviete od odborníkov na brífingu pri príležitosti Slovenského dňa rovnosti v odmeňovaní žien a mužov.

Kedy: 10.00, v piatok 30. marca 2012

Kde: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava – Staré mesto

Čítať celý článok...

 

Marcová diskusia "ACTA je pre Európu výhodná" v Banskej Bystrici

altDruhé diskusné podujatie v roku 2012 pod názvom CAFÉ EURÓPA sa v Banskej Bystrici konalo 19. marca 2012 v Klube 77 (Horná 54).

Téma: ACTA je pre Európu výhodná

Hlavní účastníci diskusie: Darina Kyliánová (predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR), Martin Bilko (Slovenská pirátska strana). Celú diskusiu moderoval Braňo Dobšinský.

Foto z diskusie môžete nájsť na http://cafeeuropa.sk/fotogaleria/2012-03-bb.htm 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie