Európske roky 

Životné prostredie: významný deň pre prírodu v Európe

altDo sústavy Natura 2000 pribudlo takmer 25 000 km2 prírodnej plochy nevyčísliteľnej hodnoty. Táto sústava chránených lokalít je hlavným nástrojom EÚ v boji za ochranu biodiverzity v Európe.Komisia formálne schválila začlenenie ďalších 235 lokalít do tejto siete, ktoré členské štáty navrhli na uznanie za „lokality s európskym významom“. Členské štáty majú šesť rokov na to, aby zaviedli potrebné opatrenia na ochranu týchto lokalít. Najnovšia aktualizácia sa týka 20 členských štátov vrátane Slovenska (ostatné: Spojené kráľovstvo, Rumunsko, Lotyšsko, Taliansko, Švédsko, Bulharsko, Dánsko, Francúzsko,Estónsko a Malta). Slovensko navrhlo 97 nových lokalít, čím pridalo do svojej siete Natura 2000 ďalších 116 km2. Tieto nové lokality znamenajú lepšiu ochranu mnohých druhov, vrátane sladkovodných rýb, netopierov ako aj rôznych lesných a trávnatých plôch.

Viac informácií v tlačovej správe (doc)

 

 

Súťaž mladých prekladateľov: sily si zmeria viac ako 3 000 stredoškolákov

altViac ako 3 000 stredoškolákov z celej Európy sa zajtra zúčastní prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores (z lat. mladí prekladatelia), ktorú každoročne od roku 2007 organizuje Európska komisia. Zo 63 prihlásených zo Slovenska sa do súťaže môže zapojiť 13 stredných škôl, ktoré boli určené náhodným výberom podľa vopred stanoveného kľúča.

Viac informácií: na webovej stránke súťaže: ec.europa.eu/translatores a v priloženom súbore (doc)

 

Európske riešenia hospodárskej krízy - konferencia v Banskej Bysstrici

altPozývame Vás na konferenciu s názvom Európske riešenia hospodárskej krízy, ktorá sa uskutoční 22. novembra 2012 od 9:00 hod.

Miesto konania: Aula Rotunda Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pozvanie ako rečníci prijali a na konferencii vystúpia:

Igor PATRÁŠ, čleň prezídia Republikovej únie zamestnávateľov

Július KRIVÁN, predseda predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory SOPK

Štefan ŠULEK, riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

Marta ORVISKÁ, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela

Vladimír VANO, hlavný analytik VOLKSBANK Slovensko, a.s.

 

Viac informácií nájdete v  pozvánke a v programe.

WEB: www.ihp.sk/konferenciaEK/index.htm

 

Chceme 40 % žien vo vrcholových orgánoch spoločností

altEurópska komisia prijala smernicu, pomocou ktorej odstráni tzv. sklený strop, ktorý nadaným ženám bráni v dosahovaní vrcholových pozícií v najväčších podnikoch Európy. V navrhovanej smernici sa stanovuje cieľ vo výške 40 % pre nedostatočne zastúpené pohlavie v pozícii nevýkonných riadiacich pracovníkov spoločností kótovaných na burze. Spoločnosti, ktoré majú nižší podiel (menej ako 40 %) nedostatočne zastúpeného pohlavia na pozíciách nevýkonných riadiacich pracovníkov, budú musieť vymenovávať pracovníkov do týchto pozícií na základe komparatívnej analýzy kvalifikácie každého z kandidátov pri uplatnení jasných, rodovo neutrálnych a jednoznačných kritérií. V prípade rovnakej kvalifikácie sa uprednostní kandidát nedostatočne zastúpeného pohlavia. Tento cieľ by sa mal splniť do roku 2020. Predpokladáme, že tento návrh sa dotkne približne 5 000 kótovaných spoločností v EÚ.

Na Slovensku ženy predstavujú 13.5% osadenstva predstavenstiev spoločností na indexe SAX. Európsky priemer je 13.7 %.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

V PDF formáte sú údaje týkajúce sa Slovenska.

 

 

Pozvánka na konferenciu: Európske riešenia hospodárskej krízy

Pozývame Vás na konferenciu s názvom Európske riešenia hospodárskej krízy, ktorá sa uskutoční tento štvrtok a piatok 15. a 16. novembra 2012.

Miesto konania: aula Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, Bratislava.

Hlavnými rečníkmi budú predseda vlády SR Róbert Fico a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

V panelových diskusiách budú prítomní vysokí predstavitelia Európskej únie, slovenskej vlády ale aj predstavitelia biznisu a akademickej obce.

Viac informácií nájdete v  tlačovej správe a v programe.

WEB: www.ihp.sk/konferenciaEK/index.htm

 

Seminár "Poznaj svoje práva!"

altVzhľadom na blížiace sa obdobie predvianočných nákupov organizuje Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike v piatich slovenských mestách (Bratislava, Žilina, Trenčín, Košice a Banská Bystrica) semináre k problematike ochrany spotrebiteľa, aj s nasledovnými témami:

typické chyby spotrebiteľov - ako sa ich vyvarovať,

cezhraničné nakupovanie,

ako sa nenechať pri nákupe cez internet napáliť,

reklamovanie tovaru a služieb.

Čítať celý článok...

 

Café Európa v novembri

altTéma: Európska únia si Nobelovu cenu zaslúži!

Popis témy:

Každoročne sa počas októbra vyhlasujú laureáti Nobelovej ceny, najprestížnejšieho ocenenia udeľovaného za zásadný vedecký výskum, technické objavy či za prínos pre ľudstvo. Nobelova cena mieru sa udeľuje osobe alebo organizácii, ktorá vykonala najviac pre bratstvo medzi národmi, zrušenie alebo zmenšenie existujúcich armád či usporadúvanie a propagáciu mierových kongresov. Je to nepochybne najkontroverznejšia z rodiny Nobelových cien a okolo jej udeľovania sa často rozpútavajú zúrivé debaty. Okrem sporov o zásluhy nominovaných a ocenených osobností, ktoré sú bežné pri všetkých ostatných cenách, sa tu vyskytlo niekoľko prípadov, kedy ocenenie niektorých konkrétnych osôb alebo organizácií vyvolalo morálne pobúrenie v širšej verejnosti. Do tejto kategórie laureátov patrili Henry Kissinger, či Jásir Arafat. V roku 2012 získala ocenenie Európska únia. Je cena naozaj v tých správnych rukách?

Trenčín: 19.11.2012 (pondelok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6

Nitra: 21.11.2012 (streda) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 6

Banská Bystrica: 22.11.2012 (štvrtok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9

Bratislava: 26.11.2012 (pondelok) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3

Košice: 28.11.2012 (streda) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72

Plagát na stiahnutie

 

Správa z EÚ: Spor o označenie TOKAJ


altSúdny dvor EÚ dnes zamietol žalobu Maďarska voči EK ohľadom vinohradníckej oblasti Tokaj.

Maďarsko v tomto spore napadlo zápis označenia "Vinohradnícka oblasť Tokaj" do celoeurópskeho registra chránených označení vín E-Bacchus. Maďarsko pritom poukazovalo na slovenskú právnu úpravu, v ktorej sa uvádzal iný výraz -"Tokajská vinohradnícka oblasť". Žiadalo preto zrušenie zápisu pre Slovensko.

 

Viac informácií nájdete tu:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-11/cp120143sk.pdf

 

Pozvánka na seminár - Východiská a očakávania spoločnosti v roku 1989

altMiesto konania:

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Dňa: 7. novembra 2012

Kuzmányho 220/1, Banská Bystrica

Prednášková miestnosť č. 4 (P 4)

Program na stiahnutie (pdf)

 

 

Nominujte dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na ocenenie Srdce na dlani 2012 v BBSK

altCentrum dobrovoľníctva v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, mestom Banská Bystrica, Univerzitou Mateja Bela a Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica sa aj tento rok rozhodlo oceniť dobrovoľnícku činnosť ľudí cenou Srdce na dlani.

Vyzývame organizácie i jednotlivcov na území Banskobystrického samosprávneho kraja spolupracujúce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami k nominácii jednotlivca alebo skupiny osôb na ocenenie dobrovoľníckej práce Srdce na dlani 2012.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie