Európske roky 

Správy z EÚ: Falšovaný a pirátsky tovar

altV roku 2011 zadržali colné orgány EÚ takmer 115 miliónov výrobkov podozrivých z porušovania práv duševného vlastníctva (práva z ochranných známok, patentov a pod.). Hodnota zadržaného tovaru dosiahla takmer 1,3 miliardy EUR. Slovensko žiaľ nepatrí medzi krajiny, ktoré sa môžu pochváliť veľkým množstvom odhalených prípadov. V minulom roku to bolo len 51 prípadov, v rámci ktorých colné orgány zaistili 175 257 kusov tovarov.

Hlavnými kategóriami tovaru zadržaného colnými orgánmi boli lieky (24 %), baliaci materiál (21 %) a cigarety (18 %). Nasledujú odevy (najmä topánky, oblečenie, kabelky a peňaženky), mobilné telefóny a ich príslušenstvo. Aj v roku 2011 sa potvrdil rastúci trend v zasielaní pirátskeho tovaru prostredníctvom pošty, pričom je znepokojujúce že až 36% zadržaných poštových balíkov obsahovalo falošné lieky. Najpopulárnejšími falšovanými liekmi súvisiace so súčasným životným štýlom (odtučňovacie kúry, Viagra a pod.), ale aj lieky proti bolesti, lieky proti nespavosti, antidepresíva a antibiotiká.

Pokiaľ ide o pôvod falšovaného tovaru, hlavnou zdrojovou oblasťou je aj naďalej Čína, z ktorej pochádzalo 73 % všetkých predmetov porušujúcich práva duševného vlastníctva. Pri určitých kategóriách výrobkov ostávajú hlavnými zdrojmi iné krajiny ako napr. Turecko v oblasti potravín, Panama v oblasti alkoholických nápojov, Thajsko v oblasti nealkoholických nápojov a Hongkong v oblasti mobilných telefónov. Lídrom v oblasti nahratých nosičov (CD/DVD) je Sýria. Približne 90 % všetkých zadržaných výrobkov bolo buď zničených, alebo sa stali predmetom súdneho konania s cieľom určiť povahu porušenia.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Správy z EÚ: Užitočné tipy na leto

altVzhľadom na už začínajúcu dovolenkovú sezónu a milióny Európanov plánujúcich cestovať v rámci Európskej únie a mimo nej by mal každý Európan vziať do úvahy určité aspekty pri cestovaní. Či už sa týkajú zdravotného poistenia, konzulárnej pomoci, riešenia sporov s cestovnou kanceláriou alebo cestovania s domácim zvieraťom. Tipy na bezstarostné leto, ktoré nájdete v prílohe Vám poskytnú užitočný prehľad o to, čo robí EÚ pre to, aby pomohla cestujúcim z EÚ.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Fotografická súťaž „Európa v mojom regióne“

altChceli by ste vyhrať vybavenie pre digitálny fotoaparát v hodnote 1 000 € a k tomu výlet do Bruselu pre dve osoby? Zapojte sa toto leto do fotografickej súťaže „Európa v mojom regióne"!

Súťaž bude prebiehať na facebookovej stránke Európskej komisie. Účastníci budú môcť vkladať fotky v dvoch kategóriách:

„Môj projekt", určený pre organizácie, ktoré získali podporu z regionálnych fondov EÚ (t. j. Európsky fond regionálneho rozvoja alebo Kohézny fond)

„Očitý svedok", určený pre všetkých ľudí žijúcich v EÚ, ktorí si všimnú nejaký projekt, buď priamo vo svojom regióne alebo pri návšteve iného.

Jedinou úlohou účastníkov je odfotiť projekt s viditeľnými znakmi financovania z regionálnych fondov EÚ (t. j. súčasťou fotky musí byť bilboard, tabuľa, pamätná doska atď. s vlajkou EÚ a informáciami o využití fondov). V každej kategórii budú vybraní dvaja víťazi - jeden podľa hlasovania ľudí a jedného zvolí komisia spomedzi najpopulárnejších príspevkov. U fotografií sa bude hodnotiť estetická kvalita, tvorivosť a súvislosť s regionálnou politikou EÚ.

Sledujte správy na EU_Regional na Twitteri a stránku EK na Facebooku (https://www.facebook.com/EuropeanCommission), kde sa čoskoro objaví viac informácií. A nech už ste doma alebo v zahraničí, hlavne majte oči otvorené a fotoaparáty pripravené, aby ste neprehliadli zaujímavé európske projekty!

 

Správy z EÚ: Nezamestnanosť mládeže - štúdie potvrdili význam učňovského vzdelávania a stáží, a zároveň potrebu ich skvalitnenia

altAlarmujúco vysoká miera nezamestnanosti u mladých ľudí v Európe si vyžaduje okamžitý zásah zo strany členských štátov. Jednou z priorít bude zabezpečiť plynulý prechod mladých ľudí zo školy do zamestnania. Dve štúdie vypracované Európskou komisiou na tému učňovského vzdelávania a stáží vo všetkých členských štátoch EÚ odporúčajú zlepšiť schopnosť týchto vzdelávacích programov reagovať na požiadavky trhu práce, zvýšiť ich potenciál na prispôsobenie sa potrebám podnikov a ponúknuť viac záruk z hľadiska kvality a možností uplatnenia mladých ľudí. Závery spomínaných štúdií budú východiskom k príprave dvoch iniciatív Komisie, ktoré majú byť dokončené do konca roku 2012 – tou prvou je návrh odporúčania Rady týkajúceho sa záruk pre mládež, ktoré majú mladým ľuďom garantovať, že do štyroch mesiacov po skončení školy budú zapojení buď do pracovného procesu, ďalšieho vzdelávania, alebo do odbornej prípravy, a tou druhou je vymedzenie kvalitatívneho rámca týkajúceho sa stáží.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Správy z EÚ: SuperAlp! 6 – udržateľný prechod cez Alpy

altSuperAlp! 6 je 1 500 km dlhá cesta cez Alpy, ktorej cieľom je poukázať na lokality projektov LIFE, ktoré financuje EÚ. Začiatok cesty je v Slovinsku a trasa vedie cez Rakúsko, Taliansko a Francúzsko a končí sa v meste Grenoble. Tento rok sa program SuperAlp! koná po šiesty raz: ide o udržateľný prechod cez Alpy, ktorý organizuje stály sekretariát Alpského dohovoru. V období 4. až 11. júla bude skupina novinárov z najznámejších novín a medzinárodných médií z Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Nepálu, Rumunska, Slovinska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva cestovať cez Alpy od východu k západu, a to rôznymi dopravnými prostriedkami, ktoré predstavujú alternatívu k osobnému automobilu: vlakom, autobusom, na bicykli a samozrejme pešo. Jedným z cieľov programu SuperAlp! je snaha oboznámiť verejnosť s možnosťami, ako sa v Alpách pohybovať hromadnou dopravou.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Správy z EÚ: Investície vo výške 8,1 miliárd EUR do výskumu a inovácií s cieľom vytvárať rast a zamestnanosť

altEurópska komisia oznámila konečný a doteraz vôbec najväčší súbor výziev na predloženie návrhov v oblasti výskumu, a to v rámci siedmeho rámcového programu (FP7). Na podporu projektov a myšlienok, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť Európy a budú sa zaoberať riešením takých oblastí, akými sú ľudské zdravie, ochrana životného prostredia a hľadanie nových riešení pre narastajúce výzvy súvisiace s urbanizáciou a nakladaním s odpadom, je určených spolu 8,1 miliárd EUR. Uvedené financovanie – ktoré je otvorené pre organizácie a podnikateľské subjekty vo všetkých členských štátoch EÚ a partnerských krajinách – predstavuje leví podiel na navrhovanom rozpočte EÚ pre výskum vo výške 10,8 miliárd EUR na rok 2013. Toto oznámenie prichádza len pár dní po tom, ako lídri EÚ zdôraznili dôležitosť výskumu a inovácii v Pakte pre rast a zamestnanosť.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Správy z EÚ: Občania EÚ majú obavy o bezpečnosť osobných údajov a online platieb

altNový prieskum Eurobarometra poukazuje na to, že nielen Európanov ale aj Slovákov znepokojuje kybernetická bezpečnosť: 87 % Slovákov sa vyhýba zverejneniu osobných údajov na internete a 74 % Európanov sa zhoduje v tom, že riziko stať sa obeťou počítačovej kriminality za posledný rok vzrástlo. 12 % používateľov internetu v celej EÚ sa už stretlo s online podvodmi a 8 % sa stalo obeťou krádeže totožnosti. Napriek tomu 54 % Slovákov nezmenilo žiadne zo svojich online hesiel v minulom roku.

Čítať celý článok...

 

Oznam o úprave otváracích hodín

altPočas obdobia letných prázdnin (01. 07. 2012 - 31. 08. 2012) bude prevádzka informačnej kancelárie Europe Direct Banská Bystrica na Ekonomickej fakulte, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica dočasne zatvorená.

V tomto období môžete využiť služby informačnej kancelárie na Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica s otváracími hodinami:

Prevádzka: Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica

Tel. kontakt: + 421 48 417 4250, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Otváracie hodiny

Pondelok      08:30 - 14:00

Utorok          08:30 - 14:00           

Streda          08:30 - 14:00        

Štvrtok                voľno

Piatok           08:30 - 12:30

 

EUrópska Pohoda 2012

altOd 5. do 7. júla 2012 sa opäť otvoria brány najväčšieho slovenského letného festivalu Pohoda. My na ňom znova nebudeme chýbať!               

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku je už po štvrtýkrát partnerom festivalu Pohoda. Tak ako po minulé roky prinášame biele cirkusové šapitó – EUrópa stage.  Návštevníci sa môžu tešiť na koncerty populárnych hudobných skupín, divadelné a filmové predstavenia a na zaujímavé debaty.

Počas piatku a soboty organizujeme v EUrópa stage štyri špeciálne Café Európa diskusie s naozaj zaujímavými hosťami (viac info v priloženom súbore).

Samozrejme pred EUrópa stage nebude chýbať Európske informačné centrum. Návštevníci tu nájdu množstvo informácií o fungovaní EÚ či jazykovej rozmanitosti.

Viac informácií (na stiahnutie) alebo na http://ec.europa.eu/slovensko/news/pohoda_festival_2012_sk.htm

 

 

Správy z EÚ: Kampaň EÚ presviedča, že veda a inovácia „je dievčenská záležitosť“

altEurópska únia bude potrebovať do roku 2020 milión ďalších výskumných pracovníkov. Európska komisia preto odštartovala kampaň s cieľom zvýšiť záujem dievčat o vedu a povzbudiť ďalšie ženy, aby si vybrali povolanie výskumnej pracovníčky. Ženy tvoria viac než polovinu všetkých študentov v EÚ a pripadá na ne 45 % všetkých doktorátov (PhD), no pre kariéru výskumníčky sa ich rozhoduje len jedna tretina. Mladí ľudia sa rozhodujú o svojom budúcom povolaní vo veku 13 až 17 rokov. Kampaň sa pokúsi odstrániť stereotypy pri vnímaní vedy a ukázať mladým dievčatám a ženám, že veda je zábavná a že sa v nej skrývajú veľké príležitosti. Upozorní na zastarané názory na vedeckú kariéru a ukáže, ako sú súčasné výskumné postupy prepojené s potrebami spoločnosti. Výskum a inovácie sú kľúčom k hľadaniu konkrétnych riešení spoločných problémov, ako je potravinová a energetická bezpečnosť, životné prostredie a zmena klímy alebo lepšia zdravotná starostlivosť. Renomované vedecké pracovníčky budú predstavené ako vzory v médiách a na osobitných podujatiach a pracovných seminároch.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie