Európske roky 

Septembrová diskusia "Globálne otepľovanie je mýtus" v Banskej Bystrici

alt

Ďalšie diskusné podujatie v roku 2012 pod názvom Café Európa sa v Banskej Bystrici konalo 24. septembra 2012 v Positivo Café, Dolná 9.

Téma: " Globálne otepľovanie je mýtus"

Hlavní účastníci diskusie: Ing. Radovan Kazda (analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), Mgr. Zora Snopková, PhD. (SHMÚ v Banskej Bystrici). Celú diskusiu moderoval Juraj Hrabko.

 Foto z diskusie môžete nájsť na http://cafeeuropa.sk/fotogaleria/2012-09-bb.htm

 

26. september - Európsky deň jazykov

altRok 2001 vyhlásila Rada Európy za Európsky rok jazykov. Odvtedy sa každý rok 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov v 45 členských krajinách Rady Európy.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je oslava jazykovej rozmanitosti v Európe a podpora občanov pri osvojovaní si väčšieho počtu jazykov. V celej Európe sa konajú akcie, ktoré sa snažia ľudí povzbudiť k štúdiu nového jazyka alebo k zlepšeniu už nadobudnutých jazykových schopností. Štúdium jazykov pomáha nielen pri dorozumení medzi ľuďmi, ale prispieva aj k prekonávaniu interkultúrnych bariér.

V čoraz viac sa globalizujúcej spoločnosti znamená ovládanie cudzích jazykov väčšie šance na prácu, na štúdium, na lepší život vo vlastnej krajine i v iných kútoch sveta.

 

Začal Európsky týždeň mobility

altIde o v poradí už 11. ročník tejto iniciatívy, ktorá sa uskutoční od 16. do 22. septembra 2012. Počas týchto dní sa občania budú môcť zapojiť do aktivít zameraných na podporu alternatívnych spôsobov dopravy a menej častého využívania súkromných automobilov. Motto tento rok znie: „Ideme správnym smerom“ a kladie si za cieľ zvyšovať povedomie o plánoch udržateľnej mestskej mobility. V mestách čoraz intenzívnejšie vnímame následky motorovej dopravy a je dôležité si uvedomiť, že potrebujeme reagovať na väčšie zaťaženie dopravnej prevádzky, vyššie emisie a rastúcu nehodovosť na cestách.

Mestá, ktoré sa na iniciatíve zúčastňujú, vrátane niektorých slovenských miest, sa môžu uchádzať o cenu Európskeho týždňa mobility 2012. Ocenenie dostanú tie, ktorých kampane porota vyhodnotí ako najinovatívnejšie, pokiaľ ide o kvalitu aktivít súvisiacich s tohtoročnou témou. Víťazom Európskeho týždňa mobility 2011 sa stalo talianske mesto Bologna. www.mobilityweek.eu.

 

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Pozvánka na konferenciu „Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020“

altEkonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020“.

Konferencia sa uskutoční dňa 16. októbra 2012 v Aule Rotunde, Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na Tajovského ulici č. 10.

Pozvánka na konferenciu

Záväzná prihláška na konferenciu

Pokyny pre autora

 

 

Café Európa v septembri

altTouto cestou by sme Vás radi pozvali na ďalšie kolo diskusného podujatia Café Európa 2012, ktoré bude tentoraz na tému: "Globálne oteplovanie je mýtus a bude sa konať v


Banskej Bystrici - 24. 9. 2012 (pondelok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9

 

Viac informácií na: http://www.cafeeuropa.sk/#09

Plagát na stiahnutie 

 

Občianske fórum

altV utorok 18. septembra 2012 v popoludňajších hodinách (predbežne 16:00 – 18:00) v Bratislave sa uskutoční diskusia s predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom. Stretnutie je určené hlavne pre mladých ľudí vo veku 17 – 30 rokov.

Hlavnými témami diskusie bude „Budúcnosť mládeže v Európskej únii vo svetle finančnej krizy“ a „Voľby do Európskeho parlamentu 2014“. Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez tento odkaz. Diskusia bude prebiehať v angličtine.

Veríme, že uvedené podujatie bude zaujímavou príležitosťou pre všetkých zúčastnených.

 

 

KomPrax - kompetencie pre prax

altPRVÉ NADSTAVBOVÉ ŠKOLENIA UŽ V SEPTEMBRI

Dobrovoľníci nad 18 rokov (mládežnícki vedúci) aj pracovníci s mládežou, ktorí už absolvovali základné vzdelávanie v rámci KomPraxu alebo už majú viac skúseností a projektový manažment pre nich nie je niečo nové, si môžu od septembra zvýšiť kompetencie cez nadstavbové školenia KomPraxu.

Školenia sú trojfázové, pričom prvá fáza je realizovaná prezenčnou formou počas troch dní. Účastníci si v rámci nej pripravia malý projekt súvisiaci s témou školenia. V druhej fáze projekt uskutočnia a následne tretia fáza prebieha opäť prezenčnou formou jeden deň.

Aktuálny zoznam tém školení bude Iuventa - Slovenský inštitút mládeže priebežne dopĺňať o ďalšie zaujímavé oblasti.

Ak máte záujem o nadstavbové školenia, zoznam termínov môžete nájsť na tejto stránke.

 

Juvenes Translatores: začala sa registrácia do ďalšieho ročníka stredoškolskej prekladateľskej súťaže

alt3. september 2012

Do 20. októbra môžu stredné školy prihlasovať svojich žiakov do súťaže v preklade, ktorú od roku 2007 organizuje Európska komisia.

„Juvenes Translatores“ je jedinou súťažou, v ktorej si môžu sedemnásťroční študenti vyskúšať svoje prekladateľské zručnosti v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ. Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom prácu prekladateľov, ako aj zviditeľniť prekladateľskú profesiu a jazykové vzdelávanie. Spätná väzba od učiteľov a žiakov svedčí aj o tom, že súťaž je pre nich zároveň uvoľnením a zábavou.

 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe, ktorá je na stiahnutie tu. 

 

 

Ešte stále môžete vyjadriť svoj názor na uplatňovanie práv občanov EÚ

alt31. august 2012

O 10 dní končí historicky najväčšia verejná konzultácia s názvom „Vaše práva, vaša budúcnosť“. Všetci občania Únie v nej môžu vyjadriť svoju mienku o stave uplatňovania práv občanov únie a podeliť sa o to čo im vyhovuje, čo by sa dalo vylepšiť vo všetkých oblastiach, veď o budúcnosti Európy by nemali diskutovať iba politici ale aj občania. Odpovede získané v rámci konzultácie budú priamo zohľadnené v politickom programe Komisie na ďalšie roky a budú tvoriť základ správy o občianstve EÚ za rok 2013.

Konzultácia začala 9. mája pri príležitosti Dňa Európy a skončí 9. septembra 2012. Doteraz svoj názor vyjadrilo 8404 občanov EÚ. Krátky dotazník môžete vyplniť on-line tu: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Komisia umožňuje občanom vyjadriť sa v online konzultácii

altNa jednej z najrozsiahlejších internetových konzultácií v histórií EÚ o právach občanov a o budúcnosti Európy sa doteraz zúčastnilo viac ako 5 500 občanov EÚ. Európska komisia 9. mája pri príležitosti Dňa Európy vyzvala občanov v celej Európskej únii, aby pomohli stanoviť politický program na ďalšie roky a formovať budúcnosť Európy (IP/12/461). Do 9. septembra môžu všetci Európania vyjadriť svoje názory k otázkam, ako napr. „Akým smerom by sa mal uberať vývoj Európskej únie v blízkej budúcnosti? V akej Európskej únii by ste chceli žiť v roku 2020?“ Keďže Európa v súčasnosti čelí zásadným výzvam, ktoré sú najmä výsledkom finančnej krízy a krízy štátneho dlhu, politická diskusia sa čoraz viac stáva diskusiou o blízkej a vzdialenej budúcnosti Európy. Počas posledného zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo v júni, diskutovali vedúci predstavitelia o potrebe posunúť hospodársku a menovú úniu (HMÚ) do „novej fázy“. Akákoľvek ďalšia integrácia v hospodárskej a fiškálnej oblasti musí byť však z pohľadu obyvateľov Európy legitímna. Na základe návrhu Komisie bude rok 2013 Európskym rokom občanov (IP/11/959). Európska komisia chce túto príležitosť využiť na zapojenie občanov do formovania Únie zajtrajška a na zistenie ich predstáv o budúcnosti Európy.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie