Európske roky 

Správy z EÚ: TEN-T - veľké dopravné projekty

altEÚ schválila 28.marca 2012 nové Rámcové rozhodnutie pre veľké dopravné projekty. EÚ chce prostredníctvom svojej transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) umožniť rýchlejší a ľahší pohyb ľudí a tovaru na území všetkých členských štátov, pri ktorom sa budú efektívne využívať zdroje. Transeurópska dopravná sieť (TEN-T) spája pozemné, námorné a letecké trasy členských štátov do jedného multimodálneho systému.


Usmernenia rozlišujú medzi základnou sieťou, ktorá sa má vytvoriť prioritne do roku 2030 a komplexnou sieťou, ktorá sa má dokončiť neskôr, pričom ako orientačný termín sa stanovil rok 2050.

Čítať celý článok...

 

Správy z EÚ: Úmrtnosť na cestách

altBezpečnosť cestnej premávky: Počet úmrtí na cestách v EÚ v roku 2011 poklesol len o 2 %

V Bruseli 29. marca 2012

Podľa najnovších prieskumov Európskej komisie sa mnohým krajinám nedarí znižovať počet úmrtí na cestách. Ako vyplýva z nových štatistických údajov, ktoré dnes uverejnila Európska komisia, znižovanie počtu smrteľných dopravných nehôd sa v uplynulom roku výrazne spomalilo (na - 2 %) v porovnaní s veľmi sľubným znižovaním počas uplynulého desaťročia v celej EÚ (v priemere - 6 %).

Čítať celý článok...

 

Ako chceme zostarnúť? - generations@school

Ako chceme zostarnúť?

2012 – Európsky rok, v ktorom chceme začať budovať lepšiu spoločnosť pre mladých aj starších.

Európa oslavuje Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Jeho cieľom je vytvoriť starším ľuďom lepšie príležitosti prispievať svojimi skúsenosťami spoločnosti, posilňovať vzájomné porozumenie a podporu medzi staršími a mladými.

V rámci tohto roka je spustená akcia generations@school. V skratke ide o akciu, v rámci ktorej si školy pozvú do tried starších ľudí a tí im budú rozprávať príbehy. Ide o súťaž o najlepší takýto projekt a v každej členskej krajine EÚ bude jedna škola ocenená. Každá participujúca škola dostane diplom a poďakovanie všetkým zúčastneným osobám.

 

30. marec - Slovenský deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov

alt

Pozvánka na brífing pre médiá a odbornú verejnosť

Prečo ženy zarobia za tú istú prácu menej? Ako sú na tom jednotlivé odvetvia a regióny na Slovensku? Odpovede na tieto otázky sa dozviete od odborníkov na brífingu pri príležitosti Slovenského dňa rovnosti v odmeňovaní žien a mužov.

Kedy: 10.00, v piatok 30. marca 2012

Kde: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava – Staré mesto

Čítať celý článok...

 

Marcová diskusia "ACTA je pre Európu výhodná" v Banskej Bystrici

altDruhé diskusné podujatie v roku 2012 pod názvom CAFÉ EURÓPA sa v Banskej Bystrici konalo 19. marca 2012 v Klube 77 (Horná 54).

Téma: ACTA je pre Európu výhodná

Hlavní účastníci diskusie: Darina Kyliánová (predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR), Martin Bilko (Slovenská pirátska strana). Celú diskusiu moderoval Braňo Dobšinský.

Foto z diskusie môžete nájsť na http://cafeeuropa.sk/fotogaleria/2012-03-bb.htm 

Poznáme víťaza prekladateľskej súťaže JUVENES TRANSLATORES

altV novembri minulého roku si viac ako 3 000 stredoškolákov zmeralo svoje sily v čoraz populárnejšej prekladateľskej súťaži JUVENES TRANSLATORES (z latinčiny „mladí prekladatelia“), ktorú organizuje Európska komisia. Za každú krajinu bol vybraný jeden víťaz. Zo Slovenska sa súťaže zúčastnilo 55 študentov z 13 škôl v jedenástich mestách, z nich najlepšie obstál Martin Šrank z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční (27. marca 2012) v budove Charlemagne v Bruseli o 11.00 hod. Víťaz za Slovensko si spoločne so svojimi rovesníkmi z ďalších 26 krajín EÚ prevezme ocenenie z rúk komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androully Vassiliouvej.

V priamom prenose ho možno sledovať na webovej stránke: http://ec.europa.eu/translatores.

 

Správy z EÚ - Verejné obstarávanie

altEurópska komisia chce európskym podnikom zabezpečiť rovnocenné podmienky na medzinárodných trhoch verejného obstarávania. Celosvetová veľkosť tohto trhu predstavuje 1 000 miliárd EUR ročne.

Žiaľ, sme svedkami toho, že kým trh EÚ je otvorený aj firmám z iných krajín, európske firmy čelia rôznym prekážkam, či diskriminácii pri účasti na verejnom obstarávaní v iných krajinách sveta. Na celom svete je iba štvrtina trhu verejného obstarávania otvorená pre medzinárodnú hospodársku súťaž. Obmedzenia, ktoré uplatňujú naši obchodní partneri, sa dotýkajú sektorov, v ktorých je EÚ mimoriadne konkurencieschopná, napr. stavebníctva, verejnej dopravy, zdravotníckej techniky, výroby energie a farmaceutického priemyslu.

Komisia chce preto zlepšiť prístup firiem z EÚ na medzinárodné trhy verejného obstarávania. Chceme, aby obchodní partneri EÚ otvárali svoje trhy verejného obstarávania pre uchádzačov z EÚ. Ak budú určité krajiny naše firmy diskriminovať alebo zamedzovať prístup k obstarávaniu, uplatníme rovnaký meter a zamedzíme prístup firiem z daného štátu k verejnému obstarávaniu v EÚ.

 

Správy z EÚ - Tieňové bankovníctvo

altS cieľom obmedziť riziká vyplývajúce z poskytovania úverov nebankovými subjektami, s ktorými sme i my na Slovensku mali v minulosti nepríjemné skúsenosti, prichádza Európska komisia s návrhom reformy tzv. tieňového bankovníctva. Táto oblasť zatiaľ nebola v centre podrobnosti, keďže pozornosť sa sústredila najmä na dopady krízy na stabilitu bankového sektora.

Tieňové bankovníctvo vytvára dodatočné zdroje financovania a investorom ponúka alternatívu k bankovým vkladom. Avšak môže predstavovať aj potenciálnu hrozbu pre dlhodobú finančnú stabilitu, pretože sa vo finančnom sektore hromadia neznáme zdroje rizík a hrozí, že sa prenesú z tieňového bankového sektoru na štandardný bankový sektor.

Ďalšie kroky Konferencia o tieňovom bankovníctve sa uskutoční 27. apríla v Bruseli. Na základe výsledkov Komisia zaujme pozíciu na medzinárodnej scéne a prijme rozhodnutie o ďalších opatreniach. Pozri aj MEMO/12/191

 

Druhé, marcové kolo Café Európa 2012

altTouto cestou by sme Vás radi pozvali už na 2. kolo diskusného podujatia Café Európa 2012, ktoré bude tentoraz na tému: "ACTA je pre Európu výhodná. Áno či nie?", ktorá sa bude konať:

Banská Bystrica - 19. 3. 2012 (pondelok) o 17:00, Klub 77, Horná 54

Viac informácii na novej stránke www.cafeeuropa.sk a na Facebooku/Cafeeuropa

Čítať celý článok...

 

Vyhlásenie súťaže Mladý Európan 2012

altZastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už siedmy ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie študentov stredných škôl o Európskej únií.

Záštitu nad tohtoročnou súťažou prebrali podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič a vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek.

Súťaže sa v prvom regionálnom kole môže zúčastniť maximálne 10 trojčlenných družstiev zložených zo študentov 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl. Prihlášky do regionálnych kôl je možné posielať do 23. marca 2012.

Regionálne kolo Mladého Európana, ktoré organizuje Europe Direct Banská Bystrica sa bude konať 20. apríla 2012.

Národné kolo súťaže "Mladý Európan" sa uskutoční 2. júna 2012 v hoteli Patria na Štrbskom Plese.

V prípade záujmu prihláste prosím trojčlenné družstvo študentov tretieho ročníka Vašej školy najneskôr do 25. marca 2012 prostredníctvom vyplnenej prihlášky poštou alebo faxom.

Pre viac informácií kontaktujte komunikačnú manažérku REIC - Marta Mišániová, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ; 0918483833

Zverejnené: 12.03.2012

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie