Európske roky 

Áno rozpočtovej kontrole, v oblasti rastu a zamestnanosti však treba urobiť viac

alt

Pre dosiahnutie hlbšej hospodárskej koordinácie budú musieť členské štáty EÚ konať v oblasti odporúčaných štrukturálnych reforiem rozhodnejšie a zlepšiť transparentnosť, uvádzajú tri uznesenia, ktoré EP prijal ako odpoveď na ročný prieskum Komisie týkajúci sa pokynov pre zabezpečenie rastu a zamestnanosti. Parlament tiež vyzýva na väčšie úsilie v oblastiach rastu, zamestnanosti a boja proti chudobe.

Ešte pred začiatkom hlasovania poslanec Jean-Paul Gauzès (EEP, FR), spravodajca uznesenia o ročnom prieskume rastu, uviedol: "Chceme, aby členské štáty zaviedli štrukturálne reformy, ku ktorým sa zaviazali. Táto reformná politika by sa nemala stať mŕtvou literou".

Čítať celý článok...

 

Eurobarometer - stúpa korupcia?

altZdroj: Novinky z Komisie

Podľa dnes zverejneného prieskumu Eurobarometra korupcia naďalej zostáva jedným z najväčších problémov, ktorým Európa čelí.

Údaje ukazujú, že takmer tri štvrtiny Európanov naďalej považujú korupciu za významný problém a myslia si, že existuje na všetkých úrovniach verejnej správy. Osem percent respondentov uviedlo, že v uplynulom roku boli požiadaní, alebo sa od nich očakávalo, aby dali úplatok.Hospodárske náklady, ktoré vznikli v dôsledku korupcie v EÚ, sa odhadujú na približne 120 miliárd EUR ročne.

Povaha a rozsah korupcie sa menia podľa jednotlivých členských štátov.
Na Slovensku 78% respondentov celkovo súhlasí s tvrdením, že korupcia je u nás veľkým problémom. 92% z nás takisto verí, že korupcia je prítomná v celoštátnych inštitúciách. 54% celkovo súhlasí s tým, že sa s korupciu osobne stretáva vo svojom bežnom živote. 82% celkovo súhlasí s tým, že súdne rozsudky v prípadoch týkajúcich sa korupcie sú u nás príliš mierne. 40% z nás by pri riešení prípadu korupcie najviac dôverovalo polícii.

Je potrebné podotknúť, že samotný zber údajov prebiehal v septembri 2011.
Kompletná správa Eurobarometra o korupcii (v aj): http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf

 

Haló tu Obama, s kým hovorím?

altPrvé diskusné podujatie v roku 2012 pod názvom CAFÉ EURÓPA sa v Banskej Bystrici konalo 29. februára 2012 v Klube 77 (Horná 54).

Téma: Haló, tu Obama, s kým hovorím?

Hlavnými účastníkmi diskusie boli Ivo Samson (Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku) a Zuzana Gabrižová (EurActiv.sk). Celú diskusiu moderoval Braňo Dobšinský.

Foto z diskusie môžete nájsť na http://www.cafeeuropa.sk/fotogaleria/2012-02-bb.htm.

 

Európsky deň rovnosti odmeňovania

alt5.marec je Euróspky deň rovnosti odmeňovania. Vyjadruje to, o koľko dní musia ženy v Európe pracovať viac, aby zarobili rovnakú sumu ako muži.

Z najnovších údajov vyplýva, že rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v roku 2010 predstavoval v celej Európskej únii v priemere 16,4 %.Na Slovensku je tento rozdiel až 20,7 %.

Štatistické údaje o rozdieloch v odmeňovaní na Slovensku tu: 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/files/gpg-fiches_sk_sk.pdf

Sú v nich zahrnuté údaje ako dosiahnuté vzdelanie, zamestnanie, vyváženie pracovného a súkromného života, pomer žien a mužov v rozhodovacích pozíciách a mieru využívaniačasu a rizika chudoby, keďže jednotlivé etapy dokážu poskytnúť najvýstižnejšie ukazovatele v súvislosti s rozdielmi v odmeňovaní medzi ženami a mužmi.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie