Európske roky 

VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

alt

 

Korupcia ako prekážka v podnikaní

alt

Európska komisia zverejnila celoeurópsky prieskum Eurobarometer, ktorý skúmal postoje podnikateľov ku korupcii. Ročné náklady spôsobené korupciou sú obrovské. Predstavujú ažÂ 120 miliárd eur. Len pre porovnanie ide takmer o objem ročného rozpočtu EÚ. Každá z krajín čelí v oblasti korupcie osobitným výzvam. Mnohé z krajín EÚ prijali protikorupčné opatrenia, za kratší koniec však ťaháme pri ich uplatňovaní v praxi. V rámci prieskumu EK skúmala výskyt jednotlivých druhov korupčných praktík, vplyv na verejné obstarávanie, úplatkárstvo vo vzťahu k politickým stranám a vyšším úradníkom a spôsob odhaľovania a stíhania korupcie.

Čítať celý článok...

 

Grécko zaradilo vyššiu rýchlosť

alt

Grécko je krajinou, ktorá čelí mimoriadnemu migračnému tlaku. Za prvých 10 mesiacov tohto roka bolo zaznamenaných 581 640 nelegálnych prekročení turecko-gréckej hranice. Len od prvého novembra na územie Grécka vstúpilo vyše 50 000 ľudí.

Čítať celý článok...

 

Budúcnosť leteckej dopravy

alt

Sektor leteckej dopravy v Európe dáva prácu 2 miliónom ľudí, generuje 110 mld. eur ročne. Čelí však aj výzvam, vrátane silnejúcej konkurencie z tretích krajín. Ide o sektor, ktorý dynamicky rastie, v najbližších rokoch stúpne počet letov v Európe o polovicu. Ak by Únia nekonala, znamenalo by to nadmerné zahustenie vzdušného priestoru, meškania letov a tony zbytočných emisií CO2. Dnes len sektore riadenia letovej prevádzky panuje veľká roztrieštenosť. Pri lete z Lisabonu do Helsínk vstupuje do vytýčenia letovej dráhy 7-8 národných regulátorov, čo neúmerne predlžuje lety a vytvára nadbytočné náklady.

Čítať celý článok...

 

Európska súťaž - pre vodu 2016

alt

Kedy: január - apríl 2016

Prihlásiť sa do: 22.02.2016
ročník súťaže Pre vodu. Jej snahou je prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. Do súťaže sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku 18 – 30 rokov, ako jednotlivci alebo tím s max. 6 členmi.

Čítať celý článok...

 

Aké práva ochraňujú európskeho spotrebiteľa?

alt

Európska komisia a Európske spotrebiteľské centrum na Slovensku spolupracujú na informačnej kampani, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o európskych spotrebiteľských právach. Práve v tomto období (pred Vianocami a po nich) totiž vznikajú problematické situácie, kedy si spotrebitelia nevedia poradiť, preto je dobré aby svoje práva poznali a mohli si ich v plnej miere uplatniť.

Čítať celý článok...

 

Doprava v EÚ

altEurópska komisia (20.11.2015) zverejnila druhé vydanie Hodnotiacej tabuľky dopravy v EÚ, ktorá porovnáva členské štáty v 29 dopravných kategóriách.

Jej cieľom je pomôcť členským štátom zlepšiť svoje vnútroštátne dopravné systémy tým, že ich upozorní na oblasti, ktoré si vyžadujú viac pozornosti a investícií. Na čele tohtoročnej tabuľky jeHolandsko s najlepšími výsledkami v 16 kategóriách. Za ním nasledujú Švédsko,Fínsko Spojené kráľovstvo a Dánsko.

Viac informácií:

Tlačová správa

Hodnotenie Slovenska

 

160,6 milióna EUR na podporu environmentálnych projektov

altEurópska komisia schválila finančnú podporu projektov v oblasti životného prostredia, prírody a ekologického rastu v Európe. Suma na spolufinancovanie vo výške 160,6 milióna EUR je určená na 96 nových projektov v 21 členských štátoch, vrátane Slovenska. Financovanie je súčasťou programu pre životné prostredie LIFE.

Na Slovensku bude z programu LIFE podporený projekt Dunajské luhy [Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)], jeho cieľom je obnova prirodzených biotopov v dunajských luhoch a zavedenie trvalo udržateľného hospodárenia.

Zhrnutie projektu (dostupné v angličtine)

 

Zmení migračná kríza fungovanie EÚ? - diskusia Café Európa v BB

altDňa 19. novembra 2015 sa v Banskej Bystrici uskutočnila diskusia v rámci cyklu Café Európa na tému „Zmení migračná kríza fungovanie EÚ?“

Pozvanie do diskusie prijali Peter Terem a Vladimír Bilčík. Diskusiu viedol Patrik Kováč (SFPA).

Bližšie informácie a celú diskusiu môžete nájsť na: http://www.cafeeuropa.sk/index.php/bb/140-zmeni-migracna-kriza-fungovanie-eu

 

Správy z EÚ: V akom stave je Energetická únia?

altEurópska komisia (18. 10. 2015) predstavila balíček k projektu energetickej únie EÚ. Tvárou energetickej únie je podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Správa o stave energetickej úniehodnotí pokrok v budovaní energetickej únie založenej na piatich navzájom prepojených pilieroch a informuje o pripravovaných legislatívnych návrhoch na rok 2016. Obsahuje aj dokumenty ku všetkým 28 členským krajinám.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie