Európske roky 

Vyhlásenie Európskej komisie k odstúpeniu Anny Bubeníkovej

alt10. augusta 2012

Vyhlásenie Európskej komisie k odstúpeniu Anny Bubeníkovej z rady expertov Gréckeho rozvojového fondu

Členské štáty eurozóny spolu s Európskou komisiou vymenovali v auguste 2011 troch zo siedmich členov rady expertov pri predstavenstve novo zriadeného Fondu rozvoja majetku Helénskej republiky. Spomedzi kandidátov viacerých členských štátov eurozóny bola Anna Bubeníková vybraná na základe svojich pracovných skúseností a odbornosti v oblasti privatizácie. V tom čase bola predsedníčkou Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

Začiatkom tohto roku bola pre podozrenie z korupcie z Fondu národného majetku odvolaná. Európska komisia si však doposiaľnie je vedomá toho, že by slovenské orgány podnikli v súvislosti s osobou Anny Bubeníkovej akékoľvek právne kroky alebo začali vyšetrovanie.

Európska komisia berie na vedomie odstúpenie Anny Bubeníkovej z rady expertov z 9. augusta 2012. Zároveň pripomína, že sa hlási k zásade prezumpcie neviny.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie