Európske roky 

Nové pravidlá zaobchádzania s elektronickým odpadom – efektívnejšie využívanie zdrojov

altOd dnes (13. 08. 2012) platia vylepšené pravidlá pre zber a spracovanie elektronického odpadu. Systematický zber a vhodné spracovanie sú nevyhnutným predpokladom recyklácie materiálov ako zlato, striebro, meď a vzácne kovy, ktoré sa používajú v televízoroch, laptopoch a mobilných telefónoch. Nové pravidlá poskytujú členským štátom účinnejšie nástroje boja proti nezákonnému vyvážaniu odpadu, ktorý je vážnym problémom. V súčasnosti sa v rámci dokumentovaného systému vyzbiera separovane len tretina elektrického a elektronického odpadu v EÚ. Ďalším očakávaným zlepšením je zníženie administratívnej záťaže prostredníctvom harmonizácie vnútroštátnej registrácie a požiadaviek týkajúcich sa podávania správ. Požiadavky registrov členských štátov týkajúce sa výrobcov elektronického odpadu sa teraz budú väčšmi zosúlaďovať.

Najneskôr do 14. februára 2014 musia členské štáty zmeniť a doplniť svoje existujúce právne predpisy v tejto oblasti a zosúladiť ich s novou smernicou a novými cieľmi.

Od roku 2016 sa od členských štátov bude vyžadovať, aby zabezpečili, že sa vyzbiera 45 % elektrických a elektronických zariadení predaných v každej krajine. Od roku 2018 sa rozsah pôsobnosti smernice rozšíri z dnešných kategórií na všetky elektrické a elektronické zariadenia. Od roku 2019 sa cieľ zozbieraného odpadu zvýši na 65 % predaných elektrických a elektronických zariadení alebo alternatívnu mieru 85 % vytvoreného elektronického odpadu.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie