Európske roky 

Juvenes Translatores: začala sa registrácia do ďalšieho ročníka stredoškolskej prekladateľskej súťaže

alt3. september 2012

Do 20. októbra môžu stredné školy prihlasovať svojich žiakov do súťaže v preklade, ktorú od roku 2007 organizuje Európska komisia.

„Juvenes Translatores“ je jedinou súťažou, v ktorej si môžu sedemnásťroční študenti vyskúšať svoje prekladateľské zručnosti v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ. Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom prácu prekladateľov, ako aj zviditeľniť prekladateľskú profesiu a jazykové vzdelávanie. Spätná väzba od učiteľov a žiakov svedčí aj o tom, že súťaž je pre nich zároveň uvoľnením a zábavou.

 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe, ktorá je na stiahnutie tu. 

 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie