Deň mesta Banská Bystrica

V rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami sa Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu v Banskej Bystrici a zastúpením Európskej komisie a Regionálnym európskym informačným centrom v Banskej Bystrici zameral pri koncipovaní tohtoročného Dňa mesta aj na kultúrno-spoločenské programy pre seniorov.

Podujatie sa konalo 8. júna 2012 v Banskej Bystrici. K programom bolo vhodne zvolené aj prostredie - nádvorie historických priestorov vstupnej hradnej brány - Barbakanu a prostredie, ktoré tvorí priestor medzi Barbakanom, Praetóriom a kostolom Nanebovzatia Panny Márie. 

Priestor pre seniorov si našli aj pracovníci informačného centra Europe Direct Banská Bystrica, ktorí predstavili seniorom aktivity v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. V tento deň realizované aktivity boli jedinečnou príležitosťou, aby sa spoločne oslávili skúsenosti, múdrosť a ďalšie kvality, ktoré zrelí ľudia prinášajú spoločnosti.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie