Európsky deň jazykov 2012

 

S cieľom upozorniť na nesmierne jazykové bohatstvo odštartovala v roku 2001 Európska únia a Rada Európy projekt Európskeho roka jazykov, so zámerom zdôrazniť povedomie o bohatom jazykovom dedičstve Európy podporou viacjazyčnosti v spoločnosti a motiváciou európskych občanov, aby sa učili viacero jazykov.

V piatok 28. septembra 2012 si tento deň pripomenuli aj študenti zo SOŠ hotelových služieb a obchodu na Jabloňovej ulici vo Zvolene viacerými zaujímavými aktivitami. Rozvinuli a podporili si tak svoje jazykové zručnosti.

Pracovníci EUROPE DIRECT Banská Bystrica si pre študentov 3. a 4. ročníka. pripravili prednášku o význame Európskeho dňa jazykov, o európskych jazykoch. Následne preverili ich vedomosti v kvízových otázkach.

Všetci študenti boli odmenení upomienkovými predmetmi, ktoré venovalo EUROPE DIRECT Banská Bystrica.

Komplexne možno hodnotiť vedomosti študentov o Európskej únii a jej jazykoch na vysokej úrovni.

Zároveň by sme chceli vyjadriť poďakovanie SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, že sa rozhodla spestriť vyučovací proces študentov a preveriť ich vedomosti aj prostredníctvom tejto akcie. 

 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie