Európske roky 

Európsky deň rovnosti odmeňovania

alt5.marec je Euróspky deň rovnosti odmeňovania. Vyjadruje to, o koľko dní musia ženy v Európe pracovať viac, aby zarobili rovnakú sumu ako muži.

Z najnovších údajov vyplýva, že rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v roku 2010 predstavoval v celej Európskej únii v priemere 16,4 %.Na Slovensku je tento rozdiel až 20,7 %.

Štatistické údaje o rozdieloch v odmeňovaní na Slovensku tu: 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/files/gpg-fiches_sk_sk.pdf

Sú v nich zahrnuté údaje ako dosiahnuté vzdelanie, zamestnanie, vyváženie pracovného a súkromného života, pomer žien a mužov v rozhodovacích pozíciách a mieru využívaniačasu a rizika chudoby, keďže jednotlivé etapy dokážu poskytnúť najvýstižnejšie ukazovatele v súvislosti s rozdielmi v odmeňovaní medzi ženami a mužmi.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie