Európa v regiónoch

Európa v regiónoch 2/2016Európa v regiónoch 2/2016Európa v regiónoch 2/2016Európa v regiónoch - Informačný spravodajca

Informačný spravodajca "Európa v regiónoch" vychádza s trojmesačnou periodicitou od zahájenia prevádzkovania siete EUROPE DIRECT pri Regionálnom európskom informačnom centre Banská Bystrica. Ide o spravodajcus regionálnou pôsobnosťou (v regionálnych mutáciách Banskobystrického kraja).


Spravodajca na stiahnutie (v pdf formáte):

2016/ROČNÍK 12 (vychádza 3xročne)

Európa v regiónoch 1/2016

Európa v regiónoch 2/2016


2015/ROČNÍK 11 (vychádza 3x ročne)

Európa v regiónoch 1/2015

Európa v regiónoch 2/2015

Európa v regiónoch 3/2015


2014/ROČNÍK 10 (vychádza 4x ročne)

Európa v regiónoch 1/2014

Európa v regiónoch 2/2014

Európa v regiónoch 3/2014

Európa v regiónoch 4/2014


2013/ROČNÍK 9 (vychádza 4x ročne)

Európa v regiónoch 1/2013

Európa v regiónoch 2/2013

Európa v regiónoch 3/2013

Európa v regiónoch 4/2013


2012/ROČNÍK 8 (vychádza 4x ročne)

Európa v regiónoch 1/2012

Európa v regiónoch 2/2012

Európa v regiónoch 3/2012

Európa v regiónoch 4/2012


2011/ROČNÍK 7 (vychádza 4x ročne)

Európa v regiónoch 1/2011

Európa v regiónoch 2/2011

Európa v regiónoch 3/2011

Európa v regiónoch 4/2011

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie