Európsky deň jazykov 2013 na Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici

Európa oslavuje dňa 26. septembra svoju jazykovú rôznorodosť. "S jazykmi dokážeš viac" - je motto Európskeho dňa jazykov.
S cieľom upozorniť na nesmierne jazykové bohatstvo odštartovala v roku 2001 Európska únia a Rada Európy projekt Európskeho roka jazykov, so zámerom zdôrazniť povedomie o bohatom jazykovom dedičstve Európy podporou viacjazyčnosti v spoločnosti a motiváciou európskych občanov, aby sa učili viacero jazykov.

Vo štvrtok 26. septembra 2013 si tento deň pripomenuli aj žiaci zo Športového gymnázia v Banskej Bystrici viacerými zaujímavými aktivitami. Rozvinuli a podporili si tak svoje jazykové zručnosti. Pracovníci EUROPE DIRECT Banská Bystrica si pre žiakov pripravili prednášku o význame Európskeho dňa jazykov, o európskych jazykoch. Následne preverili ich vedomosti v kvízových otázkach. Na škole sa uskutočnili dve samostatné prednášky pre mladších a starších žiakov.

Chceli by sme vyjadriť poďakovanie Športovému gymnáziu v Banskej Bystrici, že sa rozhodla spestriť vyučovanie žiakov a preveriť ich vedomosti aj prostredníctvom tejto akcie.

 

Mladší žiaci - 1. prednáška

Starší žiaci - 2. prednáška

 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie