2014 - Stretnutia s europoslancami v Banskobystrickom kraji

Stretnutia so študentmi sa konali dňa 4. apríla 2014 pri príležitosti nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Študenti Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom a Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici mali príležitosť stretnúť sa a diskutovať priamo s europoslancami Eduardom Kukanom a Vladimírom Maňkom a s Róbertom Hajšelom, riaditeľom Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave.

Cieľom stretnutia bolo predstaviť činnosť europoslancov – v čom spočíva náplň ich práce, aké sú ich funkcie, resp. úlohy a právomoci v Európskom parlamente a mimo neho. Študenti sa veľa pýtali a diskutovali s pánmi  na rôzne témy. 

Stretnutie na gymnáziu v Žiari nad Hronom 

Stretnutie na gymnáziu v Banskej Bystrici 

 

Stretnutie zástupcov neziskových organizácií, samosprávy a podnikateľského sektora s poslancami Európskeho parlamentu v Banskej Bystrici sa konalo dňa 11. apríla 2014 v Hoteli Národný dom.  Stretnutia sa zúčastnili i predstavitelia Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a poslanec Európskeho parlamentu Eduard Kukan (EĽS). Cieľom stretnutia bolo priblížiť Európsky parlament občanom, predstaviť jeho zvýšené právomoci po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti, prezentovať dôležitosť a opodstatnenie volieb do Európskeho Parlamentu a vytvoriť priestor na konštruktívnu diskusiu.

Stretnutie v Hoteli Národný dom v Banskej Bystrici 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie