Európske roky 

Najúspešnejší študentský výmenný program - ERASMUS

altBrusel 30. januára 2012

Študentský výmenný program - ERASMUS, oslavuje tento rok svoje 25. výročie. Takmer 3 milióny študentov absolvovali od vytvorenia programu Erasmus v roku 1987 študijný pobyt alebo stáž v zahraničí.

V akademickom roku 2011/2012 sa na programe Erasmus zúčastní viac ako 250 000 študentov. Najobľúbenejšie destinácie študentov sú Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko a Taliansko, zatiaľ čo krajinami, ktoré do zahraničia vyšlú najviac študentov sú Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Poľsko. EÚ vyčlenila na program Erasmus na obdobie rokov 2007 – 2013 približne 3 miliardy EUR.

Ako sú na tom Slováci? V školskom roku 2009/2010 vycestovalo v rámci programu Erasmus zo Slovenska 2151 študentov a 1085 zahraničných študentov navštívilo našu krajinu.

Viac informácií:

 Pozri tiež MEMO o často kladených otázkach: Program Erasmus (MEMO/11/54)

Viac informácií o programe Erasmus http://ec.europa.eu/education/erasmus

Videozáznamy rozhovorov s veľvyslancami programu Erasmus:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm :

- Tomás Sánchez López (vedúci systémový inžinier EADS)

- Piroska Bakos (moderátor spravodajského programu maďarskej televízie)

- Maurizio Oliviero (profesor na univerzite v Perugii, člen skupiny zaoberajúcej sa prípravou palestínskej ústavy; podieľal sa na reforme afganského súdneho systému)

- Elena Luptak (učiteľka moderného tanca a koordinátorka programu Erasmus na viedenskom konzervatóriu)


 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie