Európske roky 

Café Európa vo februári

altCafé Európa je späť aj v roku 2012!

Téma:
Haló, tu Obama, s kým hovorím?

Banská Bystrica - 29. 2. 2012 (streda), Klub 77, Horná 54, Ivo Samson (Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku), Zuzana Gabrižová (EurActiv.sk), Braňo Dobšinský (moderátor diskusie)

Popis témy:

Uvedená téma zapadá do tematického bloku "Úlohy EÚ na celosvetovej scéne". Rok 2012 bude dozaista veľmi dôležitým historickým medzníkov vo vývoji formovania ďalšieho osudu štátoprávneho usporiadania Palestíny po jej prihláške za člena OSN v roku 2011. Dnes názor EÚ na túto tému nie je veľmi počuť, pričom občania EÚ by mali mať príležitosť verejne o týchto aspektoch hovoriť. Podujatie Európa 2012 preto považujeme za dobrú príležitosť pre odštartovanie diskusie na túto tému na Slovensku. Rovnako sa dá pri tejto téme otvoriť problém vzťahu Európy a Kosova, vzťahu k arabským krajinám po arabskej jari, modelovania vzťahu EÚ k Rusku, Číne, USA.

Z hľadiska časového je výber tejto témy poznačený tým, že pôjde o mesiac predvolebnej kampane, keď ľudia cítia potrebu sa vyjadrovať všade k aktuálnym politickým otázkam, preto považujeme za vhodné v tom čase zvoliť tému, ktorá by nezaťažovala hostí diskusie aktuálnou "emočnou" náladou čerstvo pred parlamentnými voľbami.

alt

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie