Európske roky 

Aktuálne otázky migračnej politiky EÚ

V súvislosti s celospoločenskou diskusiou o riešeniach migračnej krízy uvádzame prehľadný materiál, v ktorom nájdete opatrenia a návrhy, ktoré prijala Európska komisia.

Materiál na stiahnutie vo formáte pdf

K tejto problematike sa zásadným spôsobom vyjadrí predseda EK Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o Stave Únie.

Prejav prednesie v Európskom parlamente 9.9. o 9:00 a môžete ho priamo sledovať tu: http://www.soteu.eu/

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie