Európske roky 

súťaž Europa Nostra

Cena Európskej únie pre kultúrne dedičstvo / Europa Nostra Awards je najprestížnejšie európske ocenenie v oblasti kultúrneho dedičstva. Každoročne oceňuje najvýznamnejšie úspechy dedičstva z celej Európy. Oceňuje výnimočnosť a odhodlanie architektov, remeselníkov, odborníkov na kultúrne dedičstvo, dobrovoľníkov, školy, miestne komunity, vlastníkov dedičstva a médiá. Prostredníctvom sily príkladu podnecuje tvorivosť a inovácie.

V roku 2016 bude ocenenie udelené 30 pozoruhodným kultúrnym projektom a iniciatívam v štyroch kategóriách. Až 7 projektov sa môže stať víťazom Grand Prix a každý z nich zároveň obdrží 10,000 €. Jeden projekt bude vybraný a ocenený ako Public Choice Award.

Bližšie informácie: http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016/

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie