Európske roky 

Správy z EÚ: Komisia predstavila rozhodné kroky na riešenie utečeneckej krízy

Predseda EK Jean Claude Juncker vo svojom prejave 9.9.2015 o stave Únie predstavil sadu opatrení, ktorá by mala pomôcť riešiť utečeneckú krízu. Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: "My Európania by sme mali vedieť a nezabúdať na to, prečo je poskytnutie útočiska poskytnutie základného práva na azyl tak dôležité. Dozrel čas, aby sme postavili stavebné bloky skutočnej európskej migračnej politiky, na vytvorenie ktorej sme vyzývali už v máji. Opatrenia, ktoré navrhujeme dnes zabezpečia, aby ľudia, ktorí zjavne potrebujú medzinárodnú ochranu mohli byť premiestnení rýchlo po príchode – a to nielen teraz ale aj pri akejkoľvek kríze v budúcnosti. Ak sa má európska solidarita prejaviť, malo by to byť práve v súvislosti s utečeneckou krízou. Dozrel čas na to, aby sme ukázali spoločnú odvahu a aby sme bez meškania poskytli európsku odpoveď."

Komisia predstavila návrh konkrétnych opatrení na riešenie súčasnej utečeneckej krízy i na zlepšenie pripravenosti na krízy, ktoré ešte len môžu nastať:

· Núdzová relokácia 120 000 utečencov z Grécka, Talianska a Maďarska, do ostatných členských štátov. Spolu s májovým návrhom 40 000,o ktorom ešte Rada nerozhodla, Komisia navrhuje premiestniť 160 000 utečencov; Pre Slovensko by týchto dodatočných 120 000 migrantov znamenalo prijatie 1502 utečencov – z toho 195 z Talianska, 631 z Grécka a 676 z Maďarska. Ak tomu prirátame 785 migrantov z májového návrhu, Slovensko by zo 160 000 utečencov malo prijať celkovo 2287 utečencov.

· Trvalý relokačný mechanizmus, ktorý sa bude môcť spustiť, ak budú členské štáty čeliť krízovej situácii.

· Spoločný európsky zoznam bezpečných krajín pôvodu, ktorý umožní zefektívnenie a zrýchlenie posudzovania žiadostí o azyl. V súčasnosti každý štát rozhoduje samostatne o tom, ktorá Krajina pôvody je bezpečná a ktorá nie. Komisia navrhuje, aby sa na zoznam bezpečných krajín zaradili Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Kosovo, Čierna Hora, Srbsko a Turecko.

· Akčný plán o návratoch. Týka sa to tých migrantov, ktorým nie je udelený azyl a ktorí by mali byť vrátení do krajiny pôvodu (ak im tam nehrozí smrť, perzekúcia či iná vážna ujma).

· Posielnenie externej (zahraničnopolitickej) dimenzie utečeneckej krízy.

· Fond pre Afriku v objeme €1.8 mld. eur určený na posilnenie stability a riešenie príčin ilegálnej migrácie.

· Vyjasnenie pravidiel pokiaľ ide o verejné obstarávanie služieb a tovarov, ktoré členské štáty potrebujú urgentne obstarať v súvislosti s podpornými opatreniami. Pravidlá verejného obstarávania by nemali byť prekážkou pri urýchlenom poskytovaní pomoci pre utečencov.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie