Európske roky 

Správy z EÚ: Komisia víta súhlas EP s návrhom na relokáciu 120 000 utečencov

Európsky parlament prijal dnes (17.09.2015) uznesenie, v ktorom vyjadril súhlas s návrhom Európskej komisie na premiestnenie 120 000 utečencov z krajín prvej línie. Európska komisia oceňuje promptnosť, s akou Európsky parlament pristúpil k rozhodnutiu o tejto otázke.

Európsky parlament prijal súhlasné rozhodnutie do jedného týždňa od momentu, kedy Komisia návrh predstavila. Teraz už nič nebráni tomu, aby Rada v zložení ministrov vnútra členských štátov o návrhu Komisie rozhodla. Mimoriadne zasadnutie Rady je naplánované na utorok 22.9.2015. Na poslednom zasadnutí rady, ktoré sa konalo 14.9.2015, väčšina členských štátov vyjadrila vôľu posunúť tento návrh ďalej. Nastal čas konať. Ak Rada prijme návrh EK v utorok, Komisia je pripravená spolupracovať s členskými štátmi ako aj s príslušnými agentúrami EÚ na okamžitom spustení premiestňovania utečencov, ktorí majú nárok na medzinárodnú ochranu a tým odbremeniť členské štáty, ktoré sú utečeneckou krízou najviac dotknuté.

Viac informácií: Stanovisko EK k dnešnému uzneseniu EP (v anglickom jazyku)

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5664_en.htm

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie