Európske roky 

Finančná podpora riešenia utečeneckej krízy

Európska komisia navrhuje na riešenie utečeneckej krízy 1,7 miliardy EUR z finančných prostriedkov EÚ na roky 2015 a 2016.

Prostriedky sú určené na poskytnutie núdzovej pomoci najviac postihnutým členským štátom EÚ, na posilnenie personálu príslušných agentúr a poskytnutie humanitárnej pomoci v tretích krajinách.


Očakáva sa, že Parlament a Rada EÚ tieto návrhy urýchlene prijmú v nadväznosti na záväzky prijaté na minulotýždňovom neformálnom summite.


Navrhuje sa:

2015 - 801,3 milióna EUR:

  • 100 miliónov EUR na posilnenie Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) - núdzová pomoc najviac postihnutým členským štátom
  • 1,3 milióna EUR pre agentúry: 60 - Frontex, 30 - Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a 30 - Europol,
  • 300 miliónov EUR na posilnenie nástroja európskeho susedstva (ENI), aby sa umožnilo zvýšenie Regionálneho trustového fondu EÚ v reakcii na krízu v Sýrii a aby sa poskytla pomoc tretím krajinám, ktoré prijímajú utečencov zo Sýrie.
  • 200 miliónov EUR - okamžité zdroje v reakcii na požiadavky UNHCR, Svetového potravinového programu a iných relevantných organizácií s cieľom bezodkladne poskytnúť utečencom pomoc.

Okrem toho Komisia v októbri tohto roku navrhne ďalších 900 miliónov EUR na doplnenie návrhu rozpočtu na rok 2016, ktoré budú určené na:

  • 600 miliónov EUR pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu a Fond pre vnútornú bezpečnosť, ako aj na prijatie ďalších zamestnancov pre agentúry FRONTEX, EASO a EUROPOL. Okrem tejto sumy je ešte 780 miliónov EUR naplánovaných na núdzový systém premiestňovania.
  • 300 miliónov EUR na humanitárnu pomoc utečencom v krajinách susediacich so Sýriou a ďalších tretích krajinách. Príspevky členských štátov by mali zodpovedať financovaniu zo strany EÚ.

Viac podrobností nájdete v tlačovej správe.

Ďalšie informácie:

MEMO/15/5730: Otázky a odpovede: ďalšie finančné prostriedky na riešenie utečeneckej krízy

Európska migračná agenda: Legislatívne dokumenty, informačné materiály a tlačové materiály

Oznámenie Európskej komisie: Riadenie utečeneckej krízy: operačné a rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie