Európske roky 

Medzinárodný deň seniorov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa seniorov (1.10.2015) vydal Eurostat (štatistický úrad Európskej únie) aktuálne údaje týkajúce sa nárastu počtu seniorov.

Vychádza z neho, že do roku 2080 bude jeden z 8 obyvateľov EÚ mať 80 alebo viac rokov, to je dva krát viac ako súčasný stav.Na Slovensku je v súčasnosti v tomto veku najmenej ľudí v EÚ, prognózy ale ukazujú, že do roku 2080 sa dostaneme v tejto kategórii na čelo a podiel obyvateľov vo veku 80+ bude na Slovensku najvyšší v celej EÚ (16,3%).

Čísla ukazujú aj nárast čo sa týka očakávanej dĺžky ďalšieho života občanov vo veku 65 rokov. Tá je najvyššia vo Francúzsku a Španielsku. Takmer 20% ľudí v EÚ vo veku 65 a viac rokov je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Eurostat informuje aj o takzvaných strieborných "surferoch", čiže zmapoval úroveň využívania internetu a aktivity na sociálnych sieťach v prípade seniorov.

Podrobnosti v tlačovej správe tu (pdf dokument)

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie