Európske roky 

Správy z EÚ - Tieňové bankovníctvo

altS cieľom obmedziť riziká vyplývajúce z poskytovania úverov nebankovými subjektami, s ktorými sme i my na Slovensku mali v minulosti nepríjemné skúsenosti, prichádza Európska komisia s návrhom reformy tzv. tieňového bankovníctva. Táto oblasť zatiaľ nebola v centre podrobnosti, keďže pozornosť sa sústredila najmä na dopady krízy na stabilitu bankového sektora.

Tieňové bankovníctvo vytvára dodatočné zdroje financovania a investorom ponúka alternatívu k bankovým vkladom. Avšak môže predstavovať aj potenciálnu hrozbu pre dlhodobú finančnú stabilitu, pretože sa vo finančnom sektore hromadia neznáme zdroje rizík a hrozí, že sa prenesú z tieňového bankového sektoru na štandardný bankový sektor.

Ďalšie kroky Konferencia o tieňovom bankovníctve sa uskutoční 27. apríla v Bruseli. Na základe výsledkov Komisia zaujme pozíciu na medzinárodnej scéne a prijme rozhodnutie o ďalších opatreniach. Pozri aj MEMO/12/191

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie