Európske roky 

Správy z Komisie: premiestňovanie uchádzačov o azyl

Európske riešenie utečeneckej krízy sa zhmotňuje v praxi

V Taliansku začína v praxi fungovať premiestňovanie uchádzačov o azyl na území Európskej únie. 9.10.2015 sa uskutočnil prvý let skupiny utečencov, ktorí budú z Ríma premiestnení do Švédska, aby tam mohli byť spracované ich žiadosti o azyl. Umožnenie tohto presunu je výsledkom intenzívnej práce talianskych a švédskych úradov, agentúry Frontex, špeciálnych vyslancov Európskej komisie a mnohých ďalších zainteresovaných strán.

V praxi takto vidíme prvé výsledky komplexných opatrení, ktorými Európska únia reaguje na kritickú situáciu s rastúcim počtom utečencov hľadajúcich azyl na území Európskej únie.

Prerozdeľovanie azylantov je jedným z kľúčových opatrení na realizáciu len nedávno prijatých pravidiel, ktorých cieľom je aj odľahčiť nápor, ktorý zažívajú krajiny v prvej línii na hraniciach EÚ. Sú nimi najmä Taliansko a Grécko.

Azylantov na rímskom letisku Ciampino pozdravil európsky komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos, luxemburský minister zahraničných vecí Jean Asselborn a taliansky minister vnútra Angelino Alfano.

Viac informácií v tlačovej správe.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie