Európske roky 

Správy z EÚ - Verejné obstarávanie

altEurópska komisia chce európskym podnikom zabezpečiť rovnocenné podmienky na medzinárodných trhoch verejného obstarávania. Celosvetová veľkosť tohto trhu predstavuje 1 000 miliárd EUR ročne.

Žiaľ, sme svedkami toho, že kým trh EÚ je otvorený aj firmám z iných krajín, európske firmy čelia rôznym prekážkam, či diskriminácii pri účasti na verejnom obstarávaní v iných krajinách sveta. Na celom svete je iba štvrtina trhu verejného obstarávania otvorená pre medzinárodnú hospodársku súťaž. Obmedzenia, ktoré uplatňujú naši obchodní partneri, sa dotýkajú sektorov, v ktorých je EÚ mimoriadne konkurencieschopná, napr. stavebníctva, verejnej dopravy, zdravotníckej techniky, výroby energie a farmaceutického priemyslu.

Komisia chce preto zlepšiť prístup firiem z EÚ na medzinárodné trhy verejného obstarávania. Chceme, aby obchodní partneri EÚ otvárali svoje trhy verejného obstarávania pre uchádzačov z EÚ. Ak budú určité krajiny naše firmy diskriminovať alebo zamedzovať prístup k obstarávaniu, uplatníme rovnaký meter a zamedzíme prístup firiem z daného štátu k verejnému obstarávaniu v EÚ.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie