Európske roky 

160,6 milióna EUR na podporu environmentálnych projektov

altEurópska komisia schválila finančnú podporu projektov v oblasti životného prostredia, prírody a ekologického rastu v Európe. Suma na spolufinancovanie vo výške 160,6 milióna EUR je určená na 96 nových projektov v 21 členských štátoch, vrátane Slovenska. Financovanie je súčasťou programu pre životné prostredie LIFE.

Na Slovensku bude z programu LIFE podporený projekt Dunajské luhy [Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)], jeho cieľom je obnova prirodzených biotopov v dunajských luhoch a zavedenie trvalo udržateľného hospodárenia.

Zhrnutie projektu (dostupné v angličtine)

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie