Európske roky 

Doprava v EÚ

altEurópska komisia (20.11.2015) zverejnila druhé vydanie Hodnotiacej tabuľky dopravy v EÚ, ktorá porovnáva členské štáty v 29 dopravných kategóriách.

Jej cieľom je pomôcť členským štátom zlepšiť svoje vnútroštátne dopravné systémy tým, že ich upozorní na oblasti, ktoré si vyžadujú viac pozornosti a investícií. Na čele tohtoročnej tabuľky jeHolandsko s najlepšími výsledkami v 16 kategóriách. Za ním nasledujú Švédsko,Fínsko Spojené kráľovstvo a Dánsko.

Viac informácií:

Tlačová správa

Hodnotenie Slovenska

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie