Európske roky 

Holandsko na čele Rady EÚ

altOd 1. januára 2016 predsedá Holandsko Rade Európskej únie. Počas tohto obdobia bude Holandsko pracovať na zlepšení európskej spolupráce a sústredí sa na tieto kľúčové oblasti: bezpečná a slobodná Európa a spoločný postup v konfliktných situáciách; efektívny a spravodlivý jednotný trh, ktorý prinesie viac práce a primerané príjmy; spoločná a spravodlivá migračná a azylová politika; nadčasová klimatická a energetická politika s udržateľným rastom a energetickou bezpečnosťou; silná a stabilná eurozóna so zdravými rozpočtami a modernými ekonomikami.

 Holandsko sa chce počas svojho predsedníctva zamerať na vytváranie inovatívnej Únie, ktorá posilňuje prosperitu a blaho všetkých svojich občanov. Toto chce dosiahnuť tak, že bude Európanov viac zapájať do rozhodovacieho procesu v rámci EÚ. Holandsko si uvedomuje, že európska spolupráca je často záležitosťou malých krokov a kompromisov, preto sa sústredí hlavne na spoluprácu pri riešení aktuálnych i budúcich výziev a to nielen počas nasledujúcich šiestich mesiacov, ale aj po ukončení svojho predsedníctva v Rade EÚ.

V druhej polovici roka 2016 preberie od Holandska predsednícke kormidlo Slovensko. Po prvýkrát od nášho vstupu do EÚ bude Slovenská republika stáť na čele Rady Európskej únie. Bude to veľká príležitosť na vybudovanie si dobrého mena nielen v Európe ale aj vo svete.

Webové stránky holandského predsedníctva (v angličtine)

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie