Európske roky 

Európske hlavné mestá kultúry - tradícia pokračuje

altTohtoročnými držiteľmi titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) sú poľské mesto Wroclaw a španielsky San Sebastián. Počas celého roka ich čaká maratón pestrých podujatí, ktorých cieľom je ukázať bohatstvo a rozmanitosť európskej kultúry a prilákať množstvo turistov z Európy,  ale aj z celého sveta.

Prvým slovenským mestom s titulom Európske hlavné mesto kultúry boli v roku 2013 Košice.

„Vďaka tomuto titulu sa Košice zviditeľnili na mape Európy. Do centra pozornosti sa dostali nielen samotné mesto a východoslovenský región, ale aj celé Slovensko. Košice naplno využili príležitosti na posilnenie kultúrneho života mesta, na rozvoj cestovného ruchu, ale aj na vybudovanie si dobrého mena vo svete. Vzniklo mnoho projektov a centier, ktoré Slováci, ale aj turisti využívajú dodnes, niekoľko rokov po odovzdaní titulu Európske hlavné mesto kultúry. Kultúra je nadčasová, ani v krízových časoch by sme na ňu nemali zabúdať. Tradícia udeľovania titulu Európske hlavné mesto kultúry je dôkazom toho, že Európania majú záujem spoznávať špecifiká kultúr svojich susedov a obohacovať tým seba a aj svoju krajinu.” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Titul Európske hlavné mesto kultúry udeľuje Európska únia od roku 1985 a jeho prvým držiteľom boli grécke Atény. Zo Slovenska sa oň pôvodne uchádzalo deväť miest, zvíťazili Košice a o titul sa delili s francúzskym Marseille.

Viac informácií (pdf dokument na stiahnutie)

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie