Európske roky 

Aktuálna zimná hospodárska prognóza

altEurópska komisia dňa 4. 2. 2016  zverejnila aktuálnu zimnú hospodársku prognózu.

Ekonomické oživenie v eurozóne a Európskej únii by malo pokračovať miernym tempom už štvrtý rok, pričom hlavným ťahúňom rastu je domáca spotreba. Nízke ceny ropy, priaznivé podmienky financovania či nízky kurz eura naďalej podporujú hospodársky rast a ich vplyv sa zdá byť dlhodobejší v porovnaní s minulou prognózou.

Prognóza rastu v tomto roku je 1,9% pre EÚ a 1,7% pre eurozónu. Pre Slovensko sa očakáva solídny rast 3,2% v tomto roku a 3,4% v roku 2017. Zlepšuje sa aj situácia na trhu práce. Miera nezamestnanosti by mala v roku 2016 klesnúť na 9% v EÚ, na 10,5% v eurozóne a na 10,3% na Slovensku.


Verejný dlh na Slovensku by mal mierne klesať na 51,9% v roku 2016 a 51,2 % v 2017. K poklesu dôjde aj v EÚ resp. eurozóne.


Európska hospodárska prognóza, zima 2016

Prognóza pre Slovensko

2014

2015

2016

2017

Rast HDP (%, medziročne)

2,5

3,5

3,2

3,4

Inflácia (%, medziročne)

-0,1

-0,3

0,3

1,7

Nezamestnanosť (%)

13,2

11,5

10,3

9,3

Saldo rozpočtu verejnej správy (% HDP)

-2,8

-2,7

-2,1

-1,7

Hrubý verejný dlh (% HDP)

53,5

52,3

51,9

51,2

Saldo bežného účtu (% HDP)

-0,8

0,3

-2,2

-2,2

Celá prognóza pre Slovensko

4. február 2016
Európska komisia
Európska ekonomika|2016

Viac informácií  nájdete na webstránke.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie