Európske roky 

Vyhlásenie súťaže Mladý Európan 2016

altRegionálne kolo Mladého Európana, ktoré realizuje Europe Direct Banská Bystrica sa uskutoční 20. apríla 2016 na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica. Na toto regionálne kolo sa môžu prihlásiť stredné školy a gymnáziá z okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Zvolen, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom.

Do regionálneho kola v Banskej Bystrici postupuje 15 prihlásených družstiev.

Podrobnosti nájdete v priloženom štatútesúťažnom poriadku

Prihláška do súťaže Mladý Európan 2016 v Banskej Bystrici (na stiahnutie v doc.)

V prípade záujmu prihláste prosím trojčlenné družstvo študentov 2. a/alebo 3. ročníka Vašej školy najneskôr do 18. marca 2016 prostredníctvom vyplnenej prihlášky poštou, faxom alebo e-mailom.


altZastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s informačnými centrami EUROPE DIRECT dňom 07. marca 2016 oficiálne otvorili 11. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže „Mladý Európan“, venovanej študentom 2. a/alebo 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl.

„Súťaž Mladý Európan dáva študentom možnosť zmerať si svoje sily vo  vedomostiach o Európe a vyhrať zaujímavé ceny. Zároveň sa veľa nového naučia napríklad o histórii, geografii, osobnostiach či najvýznamnejších pamätihodnostiach v EÚ. Verím, že aj vďaka Mladému Európanovi získajú mladí ľudia lepší prehľad o výhodách spoločnej Európy ako aj o možnostiach, ktoré im Európska únia prináša.” povedal v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Obsahové zameranie súťaže zahŕňa aktuálne informácie o problematikách Európskej únie, jej inštitúciách, legislatíve, politikách a programoch. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie študentov gymnázií a stredných odborných škôl o Európskej únií. Záštitu nad súťažou aj tento rok prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, hostiteľská štruktúra informačného centra EUROPE DIRECT Banská Bystrica, vyhlasuje regionálne kolo 11. ročníka celoslovenskej súťaže Mladý Európan 2016 na 20. apríla 2016 (streda). Regionálne kolo sa bude konať na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica.

Súťaž prebieha v troch kolách. Prvé kolo regionálnych súťaží bude pozostávať z vedomostného testu o Európskej únii. V druhom kole môžu súťažiaci preukázať svoje jazykové zručnosti. Do tretieho kola regionálnych súťaží postúpia tri najlepšie súťažiace družstvá, čakajú ich zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami.

Víťazi regionálnych kôl vyhlásených všetkými centrami EUROPE DIRECT v Slovenskej republike postupujú do národného kola, ktoré sa uskutoční 25. mája 2016 v Tatrách.


 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie