Európske roky 

Mladý Európan 2016 regionálne kolo v Banskej Bystrici

altDo regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2016 v Banskej Bystrici, ktorá sa bude konať dňa 20.4.2016 (streda) na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského 10 postupujú nasledovné školy:

Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno

Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno

Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica

Športové gymnázium, Tr. SNP 54, Banská Bystrica

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová

Spojená škola – SOŠ podnikania, Školská 7, Banská Bystrica

Gymnázium Andreja Kmeťa, Gwerkvej-Gollnerovej 6, Banská Štiavnica

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie