Európske roky 

Ako bezpečné sú európske cesty?

altEK zmapovala úroveň bezpečnosti cestnej premávky za rok 2015. Z výsledkov vyplýva, že európske cesty sú najbezpečnejšie na svete aj napriek stagnácii v poklese počtu úmrtí na cestách.

Minulý rok prišlo na cestách v EÚ o život 26 000 ľudí, čo je o 5 500 menej než v roku 2010. V porovnaní s rokom 2014 však nedošlo k nijakému zlepšeniu.

Priemerná miera úmrtnosti na európskych cestách za rok 2015 bola 51,5 obete na 1 milión obyvateľov, podobne ako v posledných dvoch rokoch.

Počet úmrtí na cestách sa medzi jednotlivými členskými štátmi veľmi líši. Najmenej ľudí zomrelo na cestách na Malte, vo Švédsku, Holandsku a Veľkej Británii, kde na milión obyvateľov pripadlo menej než 30 takýchto incidentov.

Najviac smrteľných obetí bolo na cestách v Bulharsku, Rumunsku a Lotyšsku, až 90 na jeden milión obyvateľov.

Slovensko sa s údajom 51 úmrtí na milión obyvateľov nachádza tesne pod európskym priemerom (51.5).

 

Po prvý krát EK zverejňuje aj údaje o počte zranených na cestách. V roku 2015 to bolo 135 000 osôb, z toho veľkú časť tvoria ľahko zraniteľní účastníci cestnej premávky (napr. chodci, cyklisti). Sociálne náklady (rehabilitácia, zdravotná starostlivosť, materiálne škody atď.) dopravných úmrtí a zranení sa odhadujú minimálne na 100 miliárd eur.

 

EÚ si stanovila za cieľ znížiť počet úmrtí na cestách medzi rokmi 2010 a 2020 až o polovicu.  K tomu, aby sme to dosiahli, treba vynaložiť väčšie úsilie. Hlavnú úlohu zohrávajú členské štáty, keďže presadzovanie pravidiel cestnej premávky, rozvoj či údržba infraštruktúry alebo rôzne kampane na zvyšovanie informovanosti sa realizujú na vnútroštátnej a miestnej úrovni. Európska komisia prichádza na rad vo chvíli, keď v tejto oblasti ide o jasnú pridanú hodnotu pre EÚ, napríklad trestanie cezhraničných dopravných priestupkov alebo  nastavenie technických bezpečnostných noriem pre infraštruktúru a vozidlá.

 

Viac informácií:

Tlačová správa (obsahuje tabuľku s výsledkami pre všetky ČŠ)

Otázky a odpovede

Činnosť Komisie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a štatistiky bezpečnosti cestnej premávky v EÚ

 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie