Európske roky 

Výsledky regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2016

altDňa 20.04.2016 sa v priestoroch Slávnostnej auly na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica uskutočnilo regionálne kolo 11. ročníka súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl. Záštitu nad tohtoročnou súťažou prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.


Regionálneho kola súťaže v Banskej Bystrici, ktoré organizovalo informačné centrum Europe Direct Banská Bystrica, sa zúčastnilo 15 trojčlenných družstiev z nasledovných škôl:

Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno

Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno

Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica

Športové gymnázium, Tr. SNP 54, Banská Bystrica

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová

Spojená škola – SOŠ podnikania, Školská 7, Banská Bystrica

Gymnázium Andreja Kmeťa, Gwerkvej-Gollnerovej 6, Banská Štiavnica

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica

Súťaž otvorili Peter Krištofík, dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela a Martin Turčan, viceprimátor  mesta Banská Bystrica. Na nerušený priebeh súťaže dozerala odborná porota, ktorej členmi boli: Peter Pisár, riaditeľ REIC Banská Bystrica, ktorá je hostiteľskou štruktúrou informačnej kancelárie Europe Direct Banská Bystrica, Eva Sanigová z Europe Direct Banská Bystrica a Viera Čvikotová, zástupkyňa z Europe Direct Lučenec.

Súťaž pozostávala z 3 kôl. Prvé kolo preskúšalo vedomosti žiakov prostredníctvom testu o Európskej únii. V druhom kole preukázali súťažiaci svoje jazykové zručnosti vo vyplňovaní jazykovej krížovky. Do tretieho kola postúpili tri najlepšie súťažiace družstvá. V ňom ich čakal vedomostný kvíz, ktorý bol zameraný na 3 oblasti - osobnosti, dominanty a symboly.

Víťazom banskobystrického regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2016 sa stalo Gymnázium Ľudovíta Štúra zo Zvolena v zastúpení  - Zuzana Gajdošová, Alexandra Vaneková, Erik Zelenčík, pedagogický dozor: Mgr. Ľubica Knollová.  
Na druhom mieste skončilo Katolícke gymnázium Štefana Moysesa z Banskej Bystrice v zastúpení – Silvia Baranková, Petra Saksová, Mária Mojšová, pedagogický dozor: PhDr. Zuzana Bačová. 
Na treťom mieste skončilo Gymnázium Andreja Kmeťa z Banskej Štiavnice v zastúpení: Timea Paulíková, Nikoleta Hromadová, Barbora Borošková, pedagogický dozor: Mgr. Erika Truchlíková, PhD.

Víťazné družstvo zároveň postupuje do národného kola súťaže Mladý Európan 2016, ktoré sa uskutoční 25. mája 2016 vo Vysokých Tatrách. Na víťazov čakajú hodnotné a zaujímavé ceny.

Všetkým súťažiacim družstvám ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a tešíme sa na Mladého Európana 2017!

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie