Európske roky 

Pomôžte nám vylepšiť sieť Europe Direct! Zapojte sa do verejného prieskumu do 4. mája 2016!

alt

Máte otázky o EÚ? Vedeli ste, že informácie o EÚ môžete získať aj vo vašom meste, okrese či regióne prostredníctvom informačných centier Europe Direct? Navštívili, alebo kontaktovali ste niekedy takéto informačné centrum?
Zapojte sa do nášho verejného prieskumu a pomôžte nám vylepšiť sieť Europe Direct. Aj vaše hodnotenie zaváži, aby služby a informácie, ktoré centrá poskytujú, boli pre vás tie najrelevantnejšie.

Prístup k elektronickému formuláru je na tejto stránke.


Informačné centrá Europe Direct tvoria sieť približne 500 verejne prístupných kancelárií, ktoré sú jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie pre stretávanie sa s občanmi na miestnej a regionálnej úrovni. Centrá sa nachádzajú vo všetkých členských štátoch EÚ a komunikujú vo všetkých jej úradných jazykoch. Na Slovensku je 12 takýchto informačných centier.

Úlohou centier Europe Direct je informovať európskych občanov a poskytovať odpovede na ich otázky týkajúce sa EÚ. V informačných centrách získajú občania odpovede na otázky o svojich právach občana EÚ, o fondoch, legislatíve, predpisoch, programoch a prioritách EÚ. Informačné centrá tiež organizujú rôzne podujatia o EÚ vo svojom okolí, poskytujú dokumenty a publikácie EÚ, odporúčania na zdroje informácií a tiež kontakty na príslušné organizácie.

Súčasné informačné centrá sú už 3. generáciou siete Europe Direct, ktorá funguje v období rokov 2013-2017. Európska komisia v súčasnosti pripravuje 4. generáciu centier, ktoré začnú fungovať v roku 2018. Keďže súčasné centrá sú už za polovicou svojho funkčného obdobia, tím externých hodnotiteľov bude posudzovať ich doterajšie pôsobenie a dosiahnuté výsledky a navrhne vylepšenia pre fungovanie novej generácie.

Aj vy môžete vyjadriť svoj názor na to, ako by budúca sieť informačných centier Europe Direct mala vyzerať a aké služby by mala poskytovať! 

Stačí ak sa zapojíte do verejného prieskumu, ktorý trvá do 4. mája 2016 a je dostupný v každom úradnom jazyku EÚ vrátane slovenčiny. Prístup k elektronickému formuláru je na tejto stránke.

Zaujímajú nás nielen názory tých, ktorí už využili služby informačných centier, ale aj názory ľudí, ktorí sa ešte s informačnými centrami Europe Direct nestretli. Podeľte sa s nami o vaše názory prostredníctvom verejného prieskumu a pomôžte nám ho ďalej šíriť!

Viac o informačných centrách Europe Direct na Slovensku sa dozviete na webovej stránke Europe Direct.


 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie