Európske roky 

Ako chceme zostarnúť? - generations@school

Ako chceme zostarnúť?

2012 – Európsky rok, v ktorom chceme začať budovať lepšiu spoločnosť pre mladých aj starších.

Európa oslavuje Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Jeho cieľom je vytvoriť starším ľuďom lepšie príležitosti prispievať svojimi skúsenosťami spoločnosti, posilňovať vzájomné porozumenie a podporu medzi staršími a mladými.

V rámci tohto roka je spustená akcia generations@school. V skratke ide o akciu, v rámci ktorej si školy pozvú do tried starších ľudí a tí im budú rozprávať príbehy. Ide o súťaž o najlepší takýto projekt a v každej členskej krajine EÚ bude jedna škola ocenená. Každá participujúca škola dostane diplom a poďakovanie všetkým zúčastneným osobám.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie