Európske roky 

Dnešné správy z Komisie: Ako sme na tom s výskumom a inováciami

 altInovácie

Európska komisia pravidelne vydáva hodnotiaci rebríček úrovne inovácií v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Na čelo rebríčka inovácií v EÚ sa opäť dostalo Švédsko. Severského lídra tesne dobieha Dánsko, Fínsko, Nemecko a Holandsko. Slovensko sa v tomto meraní umiestnilo až na 22. mieste, s náskokom predbehlo napríklad Poľsko, Litvu, či Lotyšsko. Prieskum vyzdvihol aj regionálne inovačné centrá práve v krajinách, ktoré sú nevýraznými inovátormi, a teda okrem talianskych a španielskych aj tie, ktoré sa nachádzajú v Bratislavskom kraji na Slovensku.

Bližšie informácie: Tlačová správa


Výskum

V týchto dňoch vyšli ďalšie hodnotiace správy jednotlivých krajín v oblasti výskumu a inovácií.  Vydáva ich Observatórium pre výskum a inovácie zriadené pri Spoločnom výskumnom centre (JRC), s cieľom poskytnúť údaje, analýzy a informácie o politikách a výsledkoch v oblasti výskumu a inovácií v jednotlivých členských krajinách.

V roku 2014 predstavovali hrubé výdavky Slovenska na výskum a vývoj 669,6 milióna EUR a 0,89 % HDP (v roku 2013: 610,9 milióna EUR a 0,83 % HDP). V Národnom programe reforiem SR 2014 sú stanovené ciele do roku 2020 a podnikové výdavky na výskum a vývoj na 1,2 %, resp. 0,8 % HDP. Ide o ciele skromné, ale zdá sa reálne. V porovnaní s priemerom EÚ 28 Slovenská republika nedosiahla veľmi dobré výsledky vo väčšine ukazovateľov týkajúcich sa vedeckých publikácií.

Slovenské systémy v oblasti výskumu a vývoja stoja podľa hodnotenia pred týmito výzvami:

1. zlepšiť riadenie v oblasti výskumu a vývoja,

2. zlepšiť kvalitu vedeckej základne,

3. zvýšiť výstupy v oblasti súkromných investícií a investície do výskumu a vývoja,

4. posilniť súčinnosť vedy a priemyslu.

Všetky súvisiace dokumenty

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie