Európske roky 

Dnešné správy z Komisie: Koľko minulý rok vyčerpalo Slovensko z Európskeho rozpočtu?

alt

Európska komisia zverejnila správy o stave čerpania rozpočtu EÚ za rok 2015. Slovensko z neho v minulom roku celkovo vyčerpalo 3,73 miliardy Eur, pričom prispelo sumou 607,9 milióna Eur a ďalších  88,9 milióna Eur odviedlo v podobe ciel a obchodných poplatkov.

Čistá rozpočtová pozícia Slovenska voči európskemu rozpočtu bola v roku 2015 +3,095 miliardy Eur, čím sa Slovensko stalo tretím najvyšším percentuálnym čistým prijímateľom z rozpočtu EÚ hneď po Českej republike a Maďarsku. Ak by sme to prepočítali na obyvateľa, každý Slovák dostal v minulom roku z rozpočtu EÚ 689 Eur, prispel do neho čiastkou 128 eur, čím dosiahol čistý zisk z nášho členstva v EÚ v sume 570 Eur.

„Európske fondy výrazným spôsobom pomáhajú rozvoju Slovenska. Minulý rok k vyššiemu hospodárskemu rastu a vytváraniu nových pracovných miest  značne prispelo aj intenzívnejšie  využívanie európskych zdrojov vo výške viac ako 3,7 miliardy Eur. Verím, že ďalšie európske prostriedky pridelené Slovensku budú efektívne využité a zlepšia život slovenských občanov." uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Najviac prostriedkov išlo na takzvanú hospodársku, sociálnu a regionálnu kohéziu a do slovenského poľnohospodárstva.

Podrobnosti vrátane prehľadnej tabuľky s číslami o čistej rozpočtovej pozícii SR voči rozpočtu EÚ od roku 2004 nájdete v priloženom dokumente (pdf).


 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie