Európske roky 

Informačné semináre k programu Európa pre občanov

altEurópsky kontaktný bod VÁS POZÝVA na informačné semináre ku grantovému programu Európskej únie Európa pre občanov:

AUGUST 2016 – 2.8.2016 Dolný Kubín, 4.8.2016 Poprad, 10.8.2016 Banská Štiavnica a 16.8.2016 Košice.

Informačné semináre budú prednostne zameraný na opatrenia 2.1 Družobné partnerstvá miest a 2.2 Siete medzi mestami v rámci akcie Podpora demokracie a občianska participácia.
Určené sú predovšetkým samosprávnym subjektom - zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v septembrovej uzávierke (k 1.9.2016).

Na seminároch budú tiež podrobne predstavené priority pre oblasť Podpora demokracie a občianska participácia platné na roky 2016-2020.


PRIHLASOVACI FORMULAR na seminar: http://eepurl.com/b7FaH9.

Bližšie informácie nájdete na http://www.europapreobcanov.sk/index.php/kalendar/39/2161-Pozvanka-na-augustove-seminare/

alt

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie