Európske roky 

Správy z EÚ: Úmrtnosť na cestách

altBezpečnosť cestnej premávky: Počet úmrtí na cestách v EÚ v roku 2011 poklesol len o 2 %

V Bruseli 29. marca 2012

Podľa najnovších prieskumov Európskej komisie sa mnohým krajinám nedarí znižovať počet úmrtí na cestách. Ako vyplýva z nových štatistických údajov, ktoré dnes uverejnila Európska komisia, znižovanie počtu smrteľných dopravných nehôd sa v uplynulom roku výrazne spomalilo (na - 2 %) v porovnaní s veľmi sľubným znižovaním počas uplynulého desaťročia v celej EÚ (v priemere - 6 %). Čo je ešte horšie, niektoré členské štáty EÚ, ako napr. Nemecko a Švédsko, ktoré v minulosti dosahovali veľmi dobré výsledky, pokiaľ ide o bezpečnosť, teraz vykazujú značný nárast počtu úmrtí. V iných členských štátoch, napr. v Poľsku a Belgicku, ktoré v oblasti bezpečnosti na cestách už aj predtým zaostávali, sa počet úmrtí tiež zvýšil. Naďalej pretrváva problém motocyklov, v prípade ktorých sa počet smrteľných dopravných nehôd ani po viac ako desaťročí stále neznižuje.

Slovensko medzi tieto krajiny nepatrí. Naopak, napríklad za poslednú dekádu sa Slovensku podarilo znížiť úmrtnosť až o 40%, čo znamená priemerný ročný pokles o 6%. EÚ v tejto oblasti plánuje dosiahnuť zlepšenie v oblastiach, akými sú napríklad zlepšené opatrenia bez osobné a nákladné vozidlá, bezpečnejšie cesty, vývoj inteligentných vozidiel, zvýšenie náročnosti požiadaviek na získanie vodičského preukazu a zvýšenie náročnosti výcviku a lepšie presadzovanie predpisov .

Počas uplynulého desaťročia sa vďaka akčnému plánu EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na obdobie 2001 až 2011 podarilo dosiahnuť výrazný pokrok. Počet smrteľných dopravných nehôd sa znížil o takmer 45 % a zachránilo sa viac ako 125 000 životov.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie